Zavolejte nám

+420 776 304 488

Napište nám

Kralupy sesuv

Info o akci
Stupeň dokumentace RDS
Lokalita Středočeský
Objednatel Jana Rubalová
Datum 07/2010
Typ stavby opěrná zeď
Výškový rozdíl cca 6 m

Předmětem projektu bylo řešení havarijního stavu, kdy došlo k sesuvu části svahu vlivem silného podmáčení v Kralupech nad Vltavou.

Došlo k částečnému vyvalení opěrné stěny. Stěna byla provizorně zajištěna dřevěnými trámy a ocelovými táhly. Jako trvalé řešení byla navržena tři výztužná žebra a plánovaná gabionová stěna byla navržena tak, aby mohla sloužit jako čtvrtá opěra sesunuté stěny.

Masivní trhlina ve zděné stěně
Masivní trhlina ve zděné stěně
Pohled na sesuvem poškozenou část
Pohled na sesuvem poškozenou část
Trhlina vzniklá sesuvem zeminy o několik metrů dále
Trhlina vzniklá sesuvem zeminy o několik metrů dále
Schéma navrženého opatření
Schéma navrženého opatření

Rekreační centrum Chomutov

Info o akci
Stupeň dokumentace DSP + RDS
Lokalita Ústecký kraj
Investor Vodohospodářská stavební s.r.o.
Datum 06/2010
Typ stavby rekreační centrum
Zastavěná plocha cca 900 m2
Kontaktní osoba David Janoušek, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Projekt rekreačního centra v Bezručově ulici v Chomutově.Obsahuje restauraci, fitnes centrum, saunu a hotelovou část.

Stavba má dvě nadzemními podlaží. Budova je rozdělena do čtyř dilatačních úseků. Konstrukční systém je prefabrikovaný (DÚ 1, 2 + 4) a monolitický (DÚ 3) železobetonový skelet s výplňovým zdivem založený na železobetonových pasech.

Výstupem projektu byl kompletní statický výpočet, výkresy tvarů a výztuže železobetonových konstrukcí a dílenské výkresy ocelových konstrukcí (schodiště, zábradlí apod.)

Vizualizace navrhovaného objektu
Vizualizace navrhovaného objektu
Grafický výstup ze softwaru pro statické výpočty
Grafický výstup ze softwaru pro statické výpočty
Schéma dilatačních úseků - staticky nezávislé celky
Schéma dilatačních úseků - staticky nezávislé celky
3D model konstrukce pro statický výpočet
3D model konstrukce pro statický výpočet
Prostorový model konstrukce pro statický výpočet
Prostorový model konstrukce pro statický výpočet
Výkres tvaru nosné konstrukce
Výkres tvaru nosné konstrukce
Výkres výztuže základové konstrukce
Výkres výztuže základové konstrukce

Nosná konstrukce bednění mostu - silnice R4

Info o akci
Stupeň dokumentace RDS
Lokalita Jihočeský kraj
Objednatel PERI s.r.o.
Datum 08/2009
Typ stavby dočasná stavba
Délka mostu 120 m
Kontaktní osoba Ing. Veselý, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předmětem zadání bylo posouzení dočasné nosné konstrukce pro bednění monolitické železobetonové mostovky mostu přes MÚK Malčice v rámci stavby rychlostní komunikace R4 v úseku Mirotice - Třebkov.

Nosná konstrukce byla tvořena dřevěnými příhradovými vazníky PERI, které byly podporovány ocelovými stojkami. V místech, kde bylo třeba překlenout konstrukci bednění přes větší rozpětí, byly použity ocelové válcované nosníky (rozpětí cca 8,50 m) profilu HEB 300.

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z průběhu montáže a betonáže.

Řešení průjezdu pod bedněním
Řešení průjezdu pod bedněním
Bedběbí okolu kruhového sloupu
Bedběbí okolu kruhového sloupu
Bednění připravené pro betonáž
Bednění připravené pro betonáž
Pohled na kompletní sestavu bednění
Pohled na kompletní sestavu bednění

Podpěrná konstrukce bednění - JETE

Info o akci
Stupeň dokumentace RDS
Lokalita JE Temelín
Objednatel PERI s.r.o.
Datum 08-12/2009
Typ stavby dočasná stavba
Kontaktní osoba Ing. Veselý, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předmětem zadání bylo statické posouzení kotevních prvku pro podpůrnou konstrukci bednění pro železobetonovou konstrukci zastřešení pro stavby v areálu jaderné elektrárny Temelín (JETE).

Byla provedena optimalizace prvků z pohledu ideálního využití s ohledem na budoucí použití na dalších stavbách.

Pro výpočet byl použit plasticitní nelineární model, který umožnil posoudit jak zachování elastického chování v mezním stavu použitelnosti, tak i plastické přetváření materiálu při dosažení mezního stavu únosnosti.

Výztuž prvků před montáží bednění a betonáží
Výztuž prvků před montáží bednění a betonáží
Montážní lávky před komletací další úrovně bednění
Montážní lávky před komletací další úrovně bednění
Komplexní pohled
Komplexní pohled
Montáž bednění
Montáž bednění
Montáž bednění
Montáž bednění
Konzole pro uložení bednění
Konzole pro uložení bednění
Betonáž
Betonáž

Podpěrná konstrukce bednění - obchvat Nymburka

Info o akci
Stupeň dokumentace RDS
Lokalita Nymburk
Objednatel PERI s.r.o.
Datum 08/2009
Typ stavby dočasná stavba
Délka mostu 38 m
Kontaktní osoba Ing. Matějka, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předmětem zadání bylo posouzení dočasné nosné konstrukce pro bednění monolitické železobetonové mostovky mostu přes řeku Mrlinu na obchvatu města Nymburk.

Nosná konstrukce byla tvořena ocelovými příhradovými nosníky s rozpětím 36 m, kde jako spojovací prvky jednotlivých částí byly použity čepy průměru 100 mm. Čepy byly dimenzovány na tahovou sílu několika set tun.

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z průběhu montáže a betonáže.

Před realizací
Před realizací
Montáž nosné konstrukce bednění
Montáž nosné konstrukce bednění
Během realizace mostní konstrukce
Během realizace mostní konstrukce
Nosné konstrukce bednění
Nosné konstrukce bednění
Nosná konstrukce bednění
Nosná konstrukce bednění
Montáž bednění
Montáž bednění

Statika pro rodinné domy YTONG

Info o akci
Stupeň dokumentace RDS
Lokalita celá ČR
Investor G SERVIS CZ s.r.o.
Datum 01-08/2009
Typ stavby rodinné domy
Rozsah cca 70 domů
Kontaktní osoba Ing. Krotký, krotky(at)gservis.cz

Předmětem zadání tohoto dlouhodobého projektu bylo vypracování návrhu nosných konstrukcí typových rodinných katalogových domů s použitím prvků YTONG (XELLA).

Mezi posuzovanými domy byly domy jednopodlažní, jednopodlažní se stropem a dvojpodlažní, vesměs se sedlovou nebo valbovou střechou.

Výstupem byly statické výpočty a prováděcí výkresy (tvaru a výztuže) nosných překladů a stropních nosníků.

Pozední ztužující věnec
Pozední ztužující věnec
Výkres skladby
Výkres skladby
Detail uložení stropních dílců na skrytý ocelový průvlak
Detail uložení stropních dílců na skrytý ocelový průvlak

Sanace svahu

Info o akci
Stupeň dokumentace RDS
Lokalita Praha Dolní Počernice
Investor SŽDC s.o., Stavební správa Praha
Datum 05/2009
Typ stavby sanace
Délka sanace cca 100 m
Kontaktní osoba Vojtěch Klofec, klofec(at)novespojeni.cz

Na stavbě železničního koridoru došlo vlivem výkopových prací v patě svahu k jeho posunu, což se projevilo zvýšeným nakloněním sloupů protihlukové stěny (PHS). Před ukončením výluky na přilehlé koleji bylo nutné tento svah sanovat. Byl prověřen návrh generálního projektanta stavby (IKP Consulting Engineers, s.r.o.) formou supervize. Navržené úpravy spočívaly v nových lanových zemních kotvách, ocelových převázkách a železobetonových věncích.

Příčný řez
Příčný řez
Poškozená protihluková stěna
Poškozená protihluková stěna

Půdní nástavba Dejvice

Info o akci
Stupeň dokumentace DSP
Lokalita Praha Dejvice
Investor budoucí vlastníci
Datum 04/2009
Typ stavby bytový prostor
Počet nových bytů 2
Kontaktní osoba Ing. Igor Hobza, i.hobza(at)seznam.cz

Předmětem projektu byla kompletní změna konstrukčního systému střechy, kde z důvodu prostorových dispozic bylo nutné zrušit stávající vazné trámy a sloupky krovu. Bylo tedy nutné použít ocelové válcované profily, které vynesly novou konstrukci střechy.

Výsledkem bylo vytvoření dvou nových mezonetových bytových jednotek v atraktivní pražské čtvrti.

Příčný řez
Příčný řez
Prostorový výpočetní model krovu
Prostorový výpočetní model krovu
Vizualizace návrhovaného řešení
Vizualizace návrhovaného řešení

Polyfunkční dům Komenského, Mladá Boleslav

Info o akci
Stupeň dokumentace DSP
Lokalita Mladá Boleslav
Investor ACTIV PARKING
Datum 04/2009
Typ stavby parkovací dům
Užitná plocha 10 300 m2
Kontaktní osoba Petr Bláha

Polyfunkční (parkovací) dům se nachází v historickém centru Mladé Boleslavi, v prostoru bývalého pivovaru. Dům má 5 nadzemních a 2 podzemní podlaží. Jedná se o železobetonový skelet založený na pilotách. V severní části se nachází část s komerčními a administratvními prostory. Maximální hloubka stavební jámy je 7,2 m. Zajištění stavební jámy je navrženo pomocí kotvených záporových stěn.

Vizualizace
Vizualizace
Příčný řez pažením
Příčný řez pažením
Prostorový výpočetní model
Prostorový výpočetní model

Rezidence Čakovice

Projekt pěti bytových domů s jedním podzemním a se třemi až pěti nadzemními podlažími a čtyř objektů občanské vybavenosti. Konstrukční systém je železobetový skelet s výplňovým zdivem a vnejším kontaktním zateplením. Stropy budou tvořeny monolitickou železobetonovou deskou podepřenou bodově. Roznos svislých sil v úrovni mezi prvním nadzemním podlažím a suterénem je navržen pomocí masivních průvlaků a nadvlaků. Důvodem je podstatná změna dispozic na této úrovni. Založení objektů je na železobetových patkách a pasech.

Info o akci
Stupeň dokumentace DÚR
Lokalita Praha Čakovice
Investor Golden Spires, s.r.o.
Datum 11/2007
Typ stavby bytové domy, polyfunkční objekty
Zastavěná plocha 2900 m2
Užitná plocha 12500 m2
Kontaktní osoba Ing. arch. Milan Šírek, milan(at)rh-arch.com

cakovice1
cakovice1
cakovice3
cakovice3

156 Willis St, Wellington, Nový Zéland

Ve spolupráci s firmou Silvester Clark Ltd. se naskytla příležitost podélet se na zajímavém projektu 14 podlažního bytového domu. Objekt se nachází v hlavním městě Nového Zélandu ve Wellingtonu v seismicky aktivní oblasti v blízkosti tektonického zlomu mezi australskou a pacifickou zemskou deskou.

V místě plánovaného objektu se nacházel původní třípodlažní objekt. Ten svojí konstrukcí tvořil opěru proti přilehlému terénu. Hloubka úrovně podlahy 1. NP byla 8,5 m pod úrovní terénu. Stávající objekt na pozemku plánované stavby byl po částech stržen tak, aby nedošlo k sesuvu přilehlé zeminy. Nejdříve byly postaveny nové zdi kolmé na opěrnou stěnu, mezi kterými pak byla opěrná zeď pnutá vodorovně. Použití zemních kotev nebylo možné z důvodu nesouhlasu majitele sousedního pozemku.

Budova byla navržena jako duktilní. Pro konstrukci to znamená, že musí elasticky přenést běžná zemětřesení (definované pro mezní stav použitelnosti). U návrhového zemětřesení je nutné, aby se v konstrukci vytvořil mechanizmus s plastickými oblastmi, které budou disipovat energii zemětřesení. Při tomto postupu je nutné splnění podmínek pro polohu plastických oblastí, např. že nedojde ke vzniku kloubu ve sloupu, ale vždy v připojeném nosníku. Toho se dosahuje pomocí „overstrength“ faktorů (faktorů zpevnění).

Budova byla navržena v souladu s novozélandskými normami NZS 4203: Loadings Standard a NZS 3101: Concrete Stuctures Standard.

Info o akci
Stupeň dokumentace RDS
Lokalita Centrum Wellingtonu, Nový Zéland
Investor Wellington Construction Limited
Datum 02/2005
Typ stavby bydlení + komerce
Zastavěná plocha 320 m2
Užitná plocha 4480 m2
Kontaktní osoba Scott Miller, scott(at)silvesterclark.co.nz

Postorový model konstrukce
Postorový model konstrukce
Stav po realizaci
Stav po realizaci
Stav po realizaci
Stav po realizaci

PSDS s.r.o. je projekční kancelář se specializací na statiku a dopravní stavby (především kolejová doprava). Společnost byla založena v únoru 2009 jako nástupce firmy Ing. Jiří Surovec - iStruct, která v oboru působí již od roku 1998. Jednatelem i společníkem PSDS s.r.o. je právě Jiří Surovec.

Telefon

+420 776 304 488
+420 271 960 626

Email

psds@psds.cz

Adresa

Trabantská 673/18
190 15 Praha 9