Zavolejte nám

+420 776 304 488

Napište nám

Freeware program na návrh tloušťky skla

V souvislosti s brouzdáním po internetu, kde jsem narazil na zajímavý odkaz na program pro navrhování tloušťky skla, který je navíc distribuován jako freeware, upozorňuji na stránky Ing. Sázovského blog o skle.

Konečně se začínají objevovat lidé, kteří věnují svůj čas k publikování odborných informací z oboru. Mám totiž bohužel pocit, že kvalita vydávaných odborných knižních publikací (i u renomovaných vydavateltví) obecně trpí absencí kvalitní korektury. Tento problém se bohužel čím dál častěji začíná týkat i stavebních norem, takže je takřka nezbytné každý vzorec, číslo nebo i odkaz ověřovat z dalšího zdroje.

Ale zpět k samotnému prográmku. Jmenuje se Mepla Iso je ke stažení zde. Program je nutné zaregistrovat přes platný e-mailový účet. Program umožňuje lineární výpočet izolačního trojskla pro běžné typy zatížení jako jsou plošná, liniová a klimatická zatížení.

Posouzení kmitání dřevěných stropů

Upozorňuji na ustanovení článku 7.3.3 normy ČSN EN 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí (dále jen EC5), která předepisuje výpočet vlastní frekvence u stropů obytných budov.

Pro obdélníkový strop s dřevěnými nosníky o rozpětí L se může základní frekvence f1 přibližně vypočítat jako:

\(\begin{equation}f_1 = \frac{\pi}{2 L^2}\sqrt{\frac{(EI)_L}{m}}\end{equation}\)

 Pokud je první vlastní frekvence menší než 8 Hz, má se "provést odborné vyšetření". Pokud je vlastní frekvence větší než 8 Hz, je nutné splnit podmínky na tuhost stropní konstrukce a na rychlost odezvy na jednotkoý impuls. Připravujeme on-line nástroj, kterým by bylo možné toto posouzení na kmitání stropů provést.

Posouzení zdiva na boční vítr

Při výpočtu namáhání nevyztužené zděné stěny na boční vítr lze s výhodou využít Excelovskou tabulku, kterou vytvořil Ing. Pavel Košatka, CSc. :

http://concrete.fsv.cvut.cz/~kosatka/

Dále doporučuji navštívit stránky Dánského technologického institutu věnované celé Eurokódu 6:

http://www.ec6design.com/en/

Alternativní výpočet pevnosti zdiva v tlaku

U starších předválečných staveb se můžeme při průzkumu setkat s velmi nekvalitní maltou, která připomíná skoro hlínu. Při konzervativním uvažování nulové pevnosti malty se však dostaneme do problému s ČSN EN 1996-1-1, která při nulové pevnosti malty určí charakteristickou pevnost zdiva rovnou nule.

V těchto případech lze postupovat v souladu s doporučením České betonářské společnosti a pro výpočet charakteristické pevnosti zdiva použít alternativní vzorec podle prof. Oniščika:

Duktilita konstrukce

Duktilita jako materiálová vlastnost popisuje schopnost plasticky se přetvářet před mezí porušení. Z pohledu stavebních konstrukcí se pak mluví o schopnosti konstrukce jako celku přenášet zatížení za mezí elasticity s využitím disipace energie. Tato vlastnost je velice důležitá při cyklických deformací během zemětřesení, kdy konstrukce pohlcuje energii v postelastickém stavu.

Chyba v časopise Beton TKS

Při kontrole tabulky formátu A3 vložené do posledního čísla roku 2009 časopisu Beton TKS jsem narazil na chybu v uvedené indikativní minimální třídě betonu dle ČSN EN 1992. Podle změny Z3 normy ČSN EN 206-1 je v tabulce NA.F.1 na straně 23 uvedena hodnota pevnostní třídy betonu C20/25.

Pád sněhu z vyšší střechy

Upozorňuji na změnu Z2 ČSN EN 1991-1-3 (Zatížení sněhem) z února 2010, která mimo jiné upravuje způsob stanovení zatížení nižší střechy ze spadávání sněhu z přilehlé vyšší střechy. Původní znění normy přiřazovalo toto zatížení koeficientu μs který představoval 50 % maximálního celkového zatížení sněhem na přilehlém sklonu vyšší střechy. Toto bylo trochu matoucí, neboť se mohlo zdát, že by koeficent mohl představovat 50 % patřičného součinitele μ1 pro vyšší střechu, tj. max. 0,4.

Vítr - kategorie terénu

Při navrhování zatížení podle ČSN EN 1991-1-4 je třeba vzít do úvahy správné určení kategorie drsnosti terénu. Národní příloha předepisuje postup 2 v článku A.2 (1). Je nutné zohlednit zda konstrukce neleží blízko hranice změny drsnosti terénu.

Únosnost soklu obvodové stěny

V časopise Stavebnictví (č. 05/10) vyšel článek Ing. Košatky s ukázkou výpočtu únosnosti soklu obvodového zdiva podle nové normy ČSN EN 1996-1-1 (EC6). Únosnost byla počítána s použitím cihel HELUZ, odkaz na kompletní statický posudek je zde.

Únosnost zdiva

Jako v jiných eurokódech jsou i v ČSN EN 1996-1-1 (dále jen EC6) určité matoucí nepřesnosti. Například článkem 3.6.1.1(1)P se nařizuje určení charakteristické pevnosti zdiva fk z výsledků pevnostních zkoušek zdiva. Přesto, že se jedná o tzv. zásadu, pro kterou nelze uplatnit alternativní postup, hned následující článek 3.6.1.2(1) umožňuje určit charakteristickou pevnost zdiva výpočtem podle vzorce (3.1):

\(\begin{equation}
f_k = K {f_b}^{\alpha} {f_m}^{\beta}
\end{equation}\)
Hodnoty součinitelů α a β ale nejsou v národní příloze předepsány.

Končí platnost norem ČSN

Od 1.4.2010 končí platnost původních norem ČSN, které byly nahrazeny novými normami souboru ČSN EN (tzv. Eurokódy).

PSDS s.r.o. je projekční kancelář se specializací na statiku a dopravní stavby (především kolejová doprava). Společnost byla založena v únoru 2009 jako nástupce firmy Ing. Jiří Surovec - iStruct, která v oboru působí již od roku 1998. Jednatelem i společníkem PSDS s.r.o. je právě Jiří Surovec.

Telefon

+420 776 304 488
+420 271 960 626

Email

psds@psds.cz

Adresa

Trabantská 673/18
190 15 Praha 9