Prohlídka domu před zateplením

Uvažujete o zateplení svého domu? Pokud ano, tak pozor - po zateplení bude zakryto obvodové zdivo, čímž se skryjí také případné statické poruchy. V budoucnosti se trhlina neprokreslí až do omítky, zůstane skrytá pod polystyrenem nebo vatou. Proto doporučujeme ještě před vlastním provedením zateplení provést prohlídku objektu statikem, v případě potřeby vypracujeme statický posudek s určením příčin poruch (trhlin) a zpracujeme návrh sanace.

Orientační cena

Orientační ceny
rodinný dům 4.000,-
bytové domy 8.000,-
Ceny jsou orientační a jsou uvedeny bez dopravy a bez DPH.