Prohlídka domu statikem

Jak jsou závažné trhliny?

Uvažujete o koupi nemovitosti?

Před nákupem nemovitosti je důležíté řádně zjistit, v jakém stavu se nemovitost nachází. Nabízíme službu předprodejní prohlídky domu, kde stavbu odborně prohlédne statik. Při této prohlídce statik nejenom upozorní na závady ve statice stavby, ale také odhadne rozsah a náklady případné sanace.

Jaké závady může statik odhalit?

Dům za dobu svého života většinou projde několika majiteli, kteří ale mají každý jinou představu o potřebách kladených na dům. Dochází tak samozřejmě ke stavebním úpravám, které mohou domu pomoci, ale také jej můžou i výrazně oslabit. Ne každý majitel se v oboru pohybuje, a tak dochází k situacím, kdy se třeba trámový strop nesmyslně přitíží vrstvou betonu, vyříznou vazné trámy v krovu, nebo se jen umístí do blízkosti domu krásné jezírko, které ale netěsní a podmačuje základy. Některé závady bude možné sanovat relativně levně a svépomocí, ale některé mohou znamenat práce odborné firmy a statisícové náklady.

Někdy je dům poškozen trhlinami širokými třeba i jeden centimetr, přitom je jeho stav výrazně lepší než sousedního domu, který má thliny jen vlásečnicové. Větší trhliny mohou být staršího data, už se dále nerozšiřují a nepředstavují pro dům žádné riziko. Ty menší trhliny na sousedním domě však mohou být i jen pár měsíců staré a prokreslují se přes čerstvě provedenou omítku.

Jaká bude cena?

Cena se pohybuje mezi dvěma až čtyřmi tisíci za prohlídku (+ DPH), k ceně se pro mimopražské výjezdy přidají také náklady na dopravu.