Zavolejte nám

+420 776 304 488

Napište nám

Komín Radotín

Info o akci
Stupeň dokumentace Posouzení stávajícího stavu
Lokalita Radotín
Objednatel Pražská teplárenská a.s.
Datum 12/2011
Typ stavby komín
Výška 36,00 m

Jednalo se o soubor čtyř komínů složených z železobetonových prefabrikovaných dílců s dodatečnou výztuží. U všech komínů se vyskytovyly totožné poruchy - svislé vodorovné trhliny po celé výšce komínového tělěsa. Stavební průzkum odhalil nedostatky při provádění stavby, které byly důvodem vzniku a rozšiřování současných poruch.

Bylo provedeno statické posouzení komínu podle souboru norem ČSN EN (tzv. Eurokódy) a navrženy nutné opravy.

Poloha provedených sond
Poloha provedených sond
Detail sondy s viditelným ocelovým táhlem
Detail sondy s viditelným ocelovým táhlem
Trhliny na betonových komínových dílcích
Trhliny na betonových komínových dílcích

Komín Zbraslav

Info o akci
Stupeň dokumentace Posouzení stávajícího stavu
Lokalita Zbraslav
Objednatel Pražská teplárenská a.s.
Datum 12/2011
Typ stavby komín
Výška 54,70 m

Téměř 40 let starý dvouplášťový komín již není v provozu a je zakonzervován. Jeho budoucnost závisí na množství a rozsahu vyskytujících se poruch a na náročnosti případných oprav.

Náš tým vyškolený pro práce ve výškách provedl prohlídku vnějšího i vnitřního pláště po celé výšce komína a také měření pevností stavebních materiálů. Na základě získaných informací bylo provedeno statické posouzení komínu podle nových norem a návrh nutných sanací a oprav.

Detail povrchové degradace zdiva
Detail povrchové degradace zdiva
Posouzovaný komín - výška 54,7 m
Posouzovaný komín - výška 54,7 m
Trhliny zjištěné uvnitř komínu
Trhliny zjištěné uvnitř komínu
Detail řešení kotvení ztužujících obručí
Detail řešení kotvení ztužujících obručí

Schodiště Optimont Hnojník

Info o akci
Stupeň dokumentace DPS
Lokalita Hnojník
Objednatel ai5 s r.o.
Datum 03/2011
Typ stavby administrativa
Rozpětí 5,30 m
Kontaktní osoba MgA. Přemysl Kokeš, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Toto unikátní schodiště podle návrhu architekta Kokeše tvoří dvě železobetonová samonosná prostě podepřená monolitická ramena. Kratší rameno má v horní části podestu a je pnuté na rozpětí 4,1 m, delší rameno má podesty na obou stranách a světlé rozpětí 5300 mm, přičemž jeho pohledová tloušťka je jen 70 mm.

Skutečná (šíkmá) délka nosníku je 5,90 m, jedná se tedy o nosník s poměřem výšky ku rozpětí 1/84. Standardní poměr u prostě podepřených nosníků je přitom 1/22 až 1/30.

Vázaná výztuž
Vázaná výztuž
Hotová realizace
Hotová realizace
železobetonový skelet
železobetonový skelet
Výkres tvaru a výztuže
Výkres tvaru a výztuže

Statické posouzení atrakce

Info o akci
Stupeň dokumentace posouzení stávajícího stavu
Objednatel Fun Light Amusements, s.r.o.
Datum 11/2010
Typ stavby atrakce
Kontaktní osoba František Kolomazníček, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předmětem tohoto projektu bylo statické posouzení nosné konstrukce pouťové atrakce a zda je konstrukce navržena v souladu s požadavky normy ČSN EN 13814. Konstrukce se sestává celkem ze tří pater, kde se nacházejí různé prolézačky, pohyblivé schody, točny, lanové mosty apod. Posouzeny byly jednak hlavní konstrukční prvky a dále také celková stabilita během zatížení větrem. Bylo uvažováno s využitím konstrukce v přímořských oblastech v západní Evropě, zejména ve Francii.

Atrakce
Atrakce
Konstrukce přízemí
Konstrukce přízemí
Čelní pohled
Čelní pohled
Vizualizace konstrukce
Vizualizace konstrukce

RD Kamenný Přívoz

Info o akci
Stupeň dokumentace DPS
Lokalita Kamenný Přívoz
Objednatel Atelier Kunc, s.r.o.
Datum 06/2011
Typ stavby rodinný dům
Zastavěná plocha 350 m2
Kontaktní osoba MgA. Michal Kunc, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jedná se o novostavbu rodinného domu v obci Kamenný Přívoz. Stavba má jedno částečně zapuštěné podlaží a nad úroveň příjezdové cesty vystupující vchodovou a garážovou část. Konstrukční systém dome je monolitický železobetonový skelet kombinovaný s monolitickými železobetonovými stěnami. Stropní konstrukce spodního patra je železobetonová monolitická deska s průvlaky tvaru T. Zastřešení horního patra a parkovacích stání je navrženo z ocelových válcovaných nosníků tvořících roštovou konstrukce.

Výstupem projektu byl kompletní statický výpočet, prováděcí výkresy ocelových konstrukcí a výkresy tvaru a výztuže železobetonových konstrukcí.

Model konstrukce ocelové střechy
Model konstrukce ocelové střechy
Detail kotvení výztuže
Detail kotvení výztuže
Dílec ocelové střechy
Dílec ocelové střechy
Výřez výkresu výztuže základů
Výřez výkresu výztuže základů

Nosná konstrukce - Arteffect Prague

Info o akci
Lokalita Karlovy Vary
Objednatel SCENOGRAFIE s.r.o.
Datum 06/2011
Kontaktní osoba Michal Křenek, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předmětem statického výpočtu bylo posouzení a optimalizování provizorní podpůrné konstrukce pro závěs artisty ze systému LITEC (nosníky QD40S).

Konstrukce je tvořena dvěma "šibenicemi" v osové vzdálenosti 3,4 m navzájem spojenými příčnými nosníky.

Model zatížení větrem
Model zatížení větrem
Zavěšení artisté
Zavěšení artisté

Revitalizace bývalých mrazíren Lanškroun

Info o akci
Stupeň dokumentace DPS
Lokalita Lanškroun
Objednatel SOMA spol. s r.o.
Datum 03/2011
Typ stavby průmyslový objekt
Zastavěná plocha 1560 m2
Kontaktní osoba MgA. Přemysl Kokeš, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Projekt rekultivace bývalých mrazíren v Lanškrouně zahrnuje stavební úpravy stávající budovy a přístavbu nových prostor pro showroom a nové zastřešení. Jedná se o stavbu se 4 nadzemními podlažími a podkrovím. Objekt je částečně podsklepen. Stávající nosný systém je tvořen železobetonovým skeletem, podle původní dokumentace byla stavba dokončována po částech.

Výstupem projektu byl kompletní statický výpočet, výkresy ocelových konstrukcí a výkresy stavebních úprav na stávajícím objektu.

Detail kotvení
Detail kotvení
Zesílení základů
Zesílení základů
Výřez půdorysu ocelové konstrukce
Výřez půdorysu ocelové konstrukce
Ocelový rám
Ocelový rám

Bývalý muniční sklad Kbely

Info o akci
Stupeň dokumentace DSP
Lokalita Praha - Kbely
Objednatel CIMTO s.p.
Datum 09/2010
Typ stavby průmyslový objekt
Zastavěná plocha 460 m2
Kontaktní osoba Renata Kupová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Součástí tohoto projektu byl kompletní stavební průzkum zadaného objektu a posléze jeho posouzení s ohledem na nový způsob využití stavby. V rámci stavebního průzkumu bylo provedeno zjištění tloušťky karbonatovaného betonu fenolftatejnovým roztokem, rozteče, průměry a krytí betonářské výztuže, pevnosti betonu Schmidtovým kladívkem, skladby konstrukčních vrstev pomocí kopaných sond. Dále byly provedeny kamerové prohlídky endoskopem v provedených vrtech a zaměření dimenzí a pozice jednotlivých konstrukčních prvků. Na základě průzkumu byl objekt staticky posouzen a byly navrženy stavební úpravy na zesílení konstrukce podle potřeb provozu - zkušebny obalů.

Půdorys rozmístění sond
Půdorys rozmístění sond
Ohybové momenty na průvlaku
Ohybové momenty na průvlaku
Sonda s viditelnou výztuží a zabarvením indikátoru karbonatace betonu
Sonda s viditelnou výztuží a zabarvením indikátoru karbonatace betonu
Sonda s obnaženou nosnou výztuží ŽB trámu
Sonda s obnaženou nosnou výztuží ŽB trámu

Villa House Zakynthos

Info o akci
Stupeň dokumentace DSP
Lokalita Zakynthos, Řecko
Objednatel MYNYMY architects
Datum 01/2011
Typ stavby vilový dům
Zastavěná plocha 450 m2
Kontaktní osoba Ing. arch. Matěj Parma, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předmětem tohoto statické posouzení byl jednopodlažní vilový dům od imenzích cca 50x10 m. Objekt je situován na ostrově Zakythos v západním Řecku v seismicky aktivní oblasti. Při návrhu musel být kromě stálého a proměnného zatížení, také zatížení způsobené zemětřesením. Konstrukční systém, který přenáší zatížení ze seimsmické činnosti, byl navržen ze slabě vyztužených stěn tloušťky 300 a 600 mm. Základy se skládají z dvojice desek, spodí o tl. 300 mm a vrchní o tl.200 mm. Prostor mezi deskami je vyplněn vibrovaným štěrkem.

Deformace
Deformace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace

Úhonice mostek

Info o akci
Stupeň dokumentace RDS
Lokalita Středočeský
Objednatel obec Úhonice
Datum 08/2010
Typ stavby most
rozpětí 2,5 - 4 m
Kontaktní osoba starosta obce, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V rámci tohoto projektu byla provedena podrobná prohlídka mostu. Most slouží k převedení pěší a silniční dopravy přes Radotínský potok v obci Úhonice.

V rámci stavebního průzkumu bylo provedeno geodetické měření, zjištění tloušťky zkarbonatované vrstvy betonu, zjištění rozteče, průměru a krytí betonářské výztuže, pevnost betonu a pevnost složek zdiva v opěrách. Dále pak byly zjištěny skladby vozovky pomocí kopané sondy a také byla provedena kamerová prohlídka endoskopem v provedených vrtech.

Výsledky prohlídky sloužily k výpočtu zatížitelnosti a jako podklad pro projektovou dokumentaci rekonstrukce. Bylo navrženo odstranění části mostovky a následné provedení nových úložných prahů a nové železobetonové desky mostovky v chodníkové části.

Betonový most
Betonový most
Příčný řez
Příčný řez
Měření hloubky karbonatace betonu
Měření hloubky karbonatace betonu

Kralupy sesuv

Info o akci
Stupeň dokumentace RDS
Lokalita Středočeský
Objednatel Jana Rubalová
Datum 07/2010
Typ stavby opěrná zeď
Výškový rozdíl cca 6 m

Předmětem projektu bylo řešení havarijního stavu, kdy došlo k sesuvu části svahu vlivem silného podmáčení v Kralupech nad Vltavou.

Došlo k částečnému vyvalení opěrné stěny. Stěna byla provizorně zajištěna dřevěnými trámy a ocelovými táhly. Jako trvalé řešení byla navržena tři výztužná žebra a plánovaná gabionová stěna byla navržena tak, aby mohla sloužit jako čtvrtá opěra sesunuté stěny.

Masivní trhlina ve zděné stěně
Masivní trhlina ve zděné stěně
Pohled na sesuvem poškozenou část
Pohled na sesuvem poškozenou část
Trhlina vzniklá sesuvem zeminy o několik metrů dále
Trhlina vzniklá sesuvem zeminy o několik metrů dále
Schéma navrženého opatření
Schéma navrženého opatření
PSDS s.r.o. je projekční kancelář se specializací na statiku a dopravní stavby (především kolejová doprava). Společnost byla založena v únoru 2009 jako nástupce firmy Ing. Jiří Surovec - iStruct, která v oboru působí již od roku 1998. Jednatelem i společníkem PSDS s.r.o. je právě Jiří Surovec.

Telefon

+420 776 304 488
+420 271 960 626

Email

psds@psds.cz

Adresa

Trabantská 673/18
190 15 Praha 9