Zavolejte nám

+420 776 304 488

Napište nám

Statika staveb

ČSN online
Placený portál pro přístup k normám ČSN

Sněhová mapa
Webová aplikace pro zjištění sněhového zatížení podle jednotlivých oblastí

Geofond
Přístup do databáze archivních vrtů, svahových sesuvů, důlních děl...

Katastrální mapy
Pro určení JTSK souřadnic, adresy stavebníka apod.

New Zealand Engineering Magazine
Volně přístupná databáze časopisu vydávaného novozélandskou inženýrskou komorou

Technická seizmicita
Článek Doc. Solaře: Zajištění zděných staveb proti vlivům technické seizmicity

Dynamické účinky strojů na základy budov
Článek Ing. Lukavce: Dynamické účinky technologických strojních zařízení na základy budov

Snižování přenosu vibrací do základů
Článek Doc. Makovičky: Snižování přenosu vibrací od dopravy základovým prostředím do budov

Výpočet normálové síly ve šroubu
Článek Prof. Walda: Vliv maziva na utahování šroubů třecích spojů

Hurdiskové stropy
Pěkný web věnovaný poruchám hurdiskových stropů

stropsystem.cz
Katalog železobetonových předpjatých stropních panelů

Gen-col
Program pro výpočet interakčních diagramů železobetonových sloupů (bezplatná registrace podmínkou)

Posouzení nevyztužené zděné stěny na vítr
Excelovská tabulka, kterou vytvořil Ing. Pavel Košatka CSc., která slouží k posouzení nevyztužené zděné stěny na boční vítr podle EC6

Danish Technological Institute
Stránky Dánského technologického institutu věnované celé Eurokódu 6

Projektování, dopravní stavby

Databáze bodových polí
Zeměměřičský úřad: Databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů

Archivní letecké fotomapy
Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad, Dobruška

Nákladní vagóny, Nákladní vozy ČSD/ČD
Katalog železničních nákladních vagónů

Maximální průtoky plastovým potrubím
Podklady ke cvičením, Ing. Hadraba, Fakulta stavební ČVUT

Nadměrné náklady
Rozměry podvalníků pro určování průjezdnosti

Návrh splaškového potrubí
Tabulka pro návrh a posouzení svodného kanalizačního potrubí

Mapy SŽDC
Portál provozování dráhy, mapy pro širokou veřejnost, organizační schémata

PSDS s.r.o. je projekční kancelář se specializací na statiku a dopravní stavby (především kolejová doprava). Společnost byla založena v únoru 2009 jako nástupce firmy Ing. Jiří Surovec - iStruct, která v oboru působí již od roku 1998. Jednatelem i společníkem PSDS s.r.o. je právě Jiří Surovec.

Telefon

+420 776 304 488
+420 271 960 626

Email

psds@psds.cz

Adresa

Trabantská 673/18
190 15 Praha 9