Zavolejte nám

+420 776 304 488

Napište nám

156 Willis St, Wellington, Nový Zéland

Ve spolupráci s firmou Silvester Clark Ltd. se naskytla příležitost podélet se na zajímavém projektu 14 podlažního bytového domu. Objekt se nachází v hlavním městě Nového Zélandu ve Wellingtonu v seismicky aktivní oblasti v blízkosti tektonického zlomu mezi australskou a pacifickou zemskou deskou.

V místě plánovaného objektu se nacházel původní třípodlažní objekt. Ten svojí konstrukcí tvořil opěru proti přilehlému terénu. Hloubka úrovně podlahy 1. NP byla 8,5 m pod úrovní terénu. Stávající objekt na pozemku plánované stavby byl po částech stržen tak, aby nedošlo k sesuvu přilehlé zeminy. Nejdříve byly postaveny nové zdi kolmé na opěrnou stěnu, mezi kterými pak byla opěrná zeď pnutá vodorovně. Použití zemních kotev nebylo možné z důvodu nesouhlasu majitele sousedního pozemku.

Budova byla navržena jako duktilní. Pro konstrukci to znamená, že musí elasticky přenést běžná zemětřesení (definované pro mezní stav použitelnosti). U návrhového zemětřesení je nutné, aby se v konstrukci vytvořil mechanizmus s plastickými oblastmi, které budou disipovat energii zemětřesení. Při tomto postupu je nutné splnění podmínek pro polohu plastických oblastí, např. že nedojde ke vzniku kloubu ve sloupu, ale vždy v připojeném nosníku. Toho se dosahuje pomocí „overstrength“ faktorů (faktorů zpevnění).

Budova byla navržena v souladu s novozélandskými normami NZS 4203: Loadings Standard a NZS 3101: Concrete Stuctures Standard.

Info o akci
Stupeň dokumentace RDS
Lokalita Centrum Wellingtonu, Nový Zéland
Investor Wellington Construction Limited
Datum 02/2005
Typ stavby bydlení + komerce
Zastavěná plocha 320 m2
Užitná plocha 4480 m2
Kontaktní osoba Scott Miller, scott(at)silvesterclark.co.nz

Postorový model konstrukce
Postorový model konstrukce
Stav po realizaci
Stav po realizaci
Stav po realizaci
Stav po realizaci

PSDS s.r.o. je projekční kancelář se specializací na statiku a dopravní stavby (především kolejová doprava). Společnost byla založena v únoru 2009 jako nástupce firmy Ing. Jiří Surovec - iStruct, která v oboru působí již od roku 1998. Jednatelem i společníkem PSDS s.r.o. je právě Jiří Surovec.

Telefon

+420 776 304 488
+420 271 960 626

Email

psds@psds.cz

Adresa

Trabantská 673/18
190 15 Praha 9