Stavební průzkum

K čemu slouží stavební průzkum?

Stavební průzkum se používá ke zjišťování stavu nosných konstrukcí při jejich rekonstrukci. Při stavebním průzkumu se zjišťují charakteristiky stavebních konstrukcí důležité z hlediska statiky staveb jako např. pevnost zdiva, poloha výztuže, kvalita zhutnění podloží apod. Stavební průzkumy rozdělujeme na nedestruktivní (měření ultrazvukem, pomocí odrazu, mikrovpichy a další) a destruktivní (odvrty, tlakové zkoušky). Vyhodnocování stavebních průzkumů popisuje norma ČSN ISO 13822 "Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí".

Jaký stavební průzkum provádíme?

Společnost PSDS s.r.o. provádí stavební průzkum většinou pro vlastní potřebu. Specializujeme se na nedestruktivní polní zkoušky. Výsledky stavebních průzkumů pak používáme jako podklad pro vypracování následných statických posudků. Nebráníme se však ani samostatným stavebním průzkumům. Stavební průzkum provádí vždy řádně vyškolený pracovník, jeho vyhodnocení pak vždy autorizovaný statik.

Jaké metody používáme?

Jsme vybaveni přístroji na:

  • měření pevnosti složek zdiva (PZZ 01) - slouží k určení tlakové pevnosti cihel a malty
  • meření pevnosti v tlaku (Schmidtovo kladívko) - používáme jej ke zjišťování pevnosti v tlaku rozličných materiálů (beton, cihly, porobeton...)
  • měření polohy výztuže (Wallscanner) - slouží k nedestruktivnímu zjišťování polohy betonářské výztuže v betonu, polohy dřevěných trámů pod obkladem, zjišťování dutin ve zdivu, zjištění polohy zabetonovaných ocelových nosníků apod.
  • zjišťování vlhkosti dřeva a ostatních stavebních materiálů (GMR100)
  • zjišťování průměru výztuže pomocí odstranění krycí vrstvy betonu vrtacím kladivem
  • průzkum dutin pomocí endoskopu (kamerová sonda o průměru 10 mm)
  • měření únosnosti základové půdy (Geotester a Scalův dynamický penetrometr) - slouží ke zjišťování kvality zhutnění a únosnosti základové půdy pomocí odporu hrotu v zemině

Kolik stojí stavební průzkum?

Ceny se určují pro každou zakázku individuálně. Orientační cena za stavební průzkum jednodušší stavby (např. rodinného domu) se pohybuje okolo 8 000 Kč (bez dopravy a DPH 21 %). Pro přesnou kalkulaci nás prosím kontaktujte.

Fotogalerie

Informativní obrázky a ukázka záznamu z endoskopu.