Váš statik a projektant = PSDS s.r.o.

Kdo jsme?

Jsme projekční a statická kancelář se zaměřením na statiku staveb, dopravní stavby a pozemní konstrukce s působností nejen v Praze, ale i v celé České republice.

Co děláme?

Do naší nabídky služeb patří nejenom statické posudky a výpočty ve všech stupních přípravy stavby, ale i projekční činnost pro oblast statiky a dopravních staveb. Provádíme projekty a posudky statiky staveb pro ocelové, betonové a zděné konstrukce a dřevostavby. Zhotovujeme kompletní projektovou dokumentaci nosných konstrukcí (vč. dílenských výrobních výkresů, výkresů tvaru a výztuže železobetonových konstrukcí). Umíme také posoudit dynamické účinky (zemětřesení, technická seismicita, exploze, výbuchy). Dále nabízíme posouzení poruch konstrukcí a návrh jejich sanace. Statické výpočty zhotovuje vždy autorizovaný statik.

V oblasti dopravních staveb projektujeme komunikace a zpevněné plochy, sjezdy, dopravně inženýrská opatření i parkovací domy. Také se specializujeme na železniční stavby, vlečkové plány, úpravy kolejišť, projekty rušení vleček, železniční přejezdy i další stavby železničního svršku i spodku. Provádíme posudky protlaků pod silnicí či železniční kolejí, návrhy a úpravy odvodnění kolejí, zpevněných ploch a silnic. Všechny projektové práce provádíme v souladu se vzorovými listy SŽ, technickými podmínkami Ministerstva dopravy a platnými normami ČSN.

Jsme členem následujících profesních a odborných organizací:

Jsme vybaveni na základní stavební průzkum. Měříme pevnosti zdiva, malty a betonu. Dále zjišťujeme polohu a průměr výztuže v betonu. Pro menší stavby disponujeme přístroji na určení základní únosnosti základové půdy.

Kde působíme?

Praha a okolí představuje největší počet našich zákazníků, projektujeme ale po celé republice. Referenční projekty máme v městech Mladá Boleslav, Příbram, Klatovy, Čelákovice, Kolín, Pardubice, Hradec Králové, Liberec, Plzeň a dalších.

Pro ukázky naší práce navštivte prosím sekci statika staveb nebo dopravní stavby.

Pro získání bližších informací nás neváhejte kontaktovat.

Váš statik a projektant = PSDS s.r.o.

Kdo je statik?

Statik je stavební inženýr, jehož specializací jsou nosné konstrukce. Statik by měl umět navrhnout a posoudit nosnou konstrukci stavby s ohledem na požadované zatížení.

Statik před stavbou

Statik by měl optimalizovat nosnou konstrukci tak, aby splňovala jak estetické požadavky architekta, tak i peněženku klienta.

Statik během provádění stavby

Statik v průběhu provádění hrubé stavby pak provádí autorský či technický dozor. Přebírá základovou spáru, přebírá výztuž, operativně řeší problémy, které nastanou na stavbě.

Statik na hotové stavbě

U stavby, která vykazuje poruchy, by statik měl být schopný provést základní stavební průzkum, zjistit příčinu poruchy a navrhnout sanaci.
Definice slova statika staveb

Statik při prohlídce stavby v Praze