Zavolejte nám

+420 776 304 488

Napište nám

Polyfunkční komerční areál Harfa

Info o akci
Stupeň dokumentace DÚR+DPS
Lokalita Praha 9
Objednatel Harfa s.r.o.  
Datum 1/2021
Typ stavby polyfunkční dům včetně areálových komunikací
Kontaktní osoba Ing. Ivan Ševěček

Předmětem stavby Polyfunkčního domu Harfa je soubor tří budov se společnou podzemní částí. Budova A obsahuje 11 nadzemních podlaží, budovy B a C mají 6 nadzemních podlaží. Společná část obsahuje celkem 242 parkovacích stání ve dvou podlažích přístupných samostatnými rampami.

Součástí projektu bylo také řešení navazujících areálových komunikací a napojení na stávající uliční síť.

Naše společnost figurovala v přípravě projektu na pozici hlavního projektanta pro stavebně konstrukční a dopravní část (část statika, komunikace a garáže, koordinace profesí).

Garážový parkovací dům Prosek

Info o akci
Stupeň dokumentace DÚR+DPS
Lokalita Křižovatka ulic Vysočanská a Prosecká, Praha 9 - Prosek
Objednatel Městská část Praha 9  
Datum 3/2014 - 11/2019
Typ stavby odstavné plochy
Kontaktní osoba Ing. Stanislav Goller

Projekt na výstavbu garážového domu na místně nynějšího parkoviště obchodního domu.

Pěti podlažní stavba využívá prvky zeleně v řešení fasády a vytváří tak plynulý přechod k vzrostlým stromům v sousedství začínajícím Parku přátelství.

Jedná se o železobetonový skelet se zastřešenými rampami a osazený fotovoltaickými panely. Kapacita parkovacího domu je 119 krátkodobých stání pro zákazníky obchodů a 495 dlouhodobých stání pro rezidenty.

gd prosek
gd prosek
gd prosek2
gd prosek2
MKP model
MKP model
parkování
parkování
vjezd
vjezd

Čakovický park – objekty S, T

Info o akci
Stupeň dokumentace DPS
Lokalita Praha, Čakovice
Objednatel Natland Real Estate, a.s.
Datum 03/2017 - 03/2018
Typ stavby Bytový dům
Kontaktní osoba Ing. Pavel Houžvička

Projekt bytových domů v Praze – Čakovicích, které jsou součástí developmentu Čakovický park. Budovy mají dvě podzemní podlaží s garážemi a 5-6 nadzemních podlaží.

Konstrukční systém je stěnový s železobetonovými všesměrně pnutými deskami tloušťky 200-250 mm. Založení budov je hlubinné se spolupůsobící základovou deskou tloušťky 300 mm.

Čakovice MKP model
Čakovice MKP model
Čakovice stavba
Čakovice stavba

Mostky Rudoltice

Projekt rekonstrukce 3 mostků v obci Rudoltice. Na základě stavebního průzkumu bylo rozhodnuto o demolici 2 z 3 mostků, které byly ve špatném technickém stavu. 3. mostek bude rozšířen.

Byly navrženy monolitické železobetonové mostky rozpěrákové konstrukce. Mostovka tloušťky je uložena na vrubové klouby. Rozpětí mostků je 5,75 m a 4,45 m. Opěry jsou založeny plošně na základových pasech šířky 1650 mm (850 mm).

Info o akci
Stupeň dokumentace RDS
Lokalita obec Rudoltice u Lanškrouna
Investor Obec Rudoltice
Datum 07/2019
Typ stavby most
Kontaktní osoba Daniel Slavík, slavikdaniel(at)seznam.cz

původní most
původní most
příčný řez
příčný řez
podélný řez
podélný řez
nový most
nový most

Bubeneč Gardens

Info o akci
Stupeň dokumentace DPS
Lokalita Praha, Bubeneč
Objednatel Natland Real Estate, a.s.
Datum 4/2018
Typ stavby Bytový dům
Kontaktní osoba Ing. Pavel Houžvička

Projekt bytového domu v Praze – Bubenči. Budova má dvě podzemní podlaží a čtyři nadzemní podlaží. V nejnižším podlaží jsou garáže dostupné autovýtahem.

Nosná konstrukce je tvořena železobetonovými stěnami a všesměrně pnutými železobetonovými deskami. Nadzemní část objektu vychází půdorysně z tvaru elipsy s hlavními osami o délkách 26,8 × 22,4 m. Poslední podlaží je ustoupené. Objekt je založený plošně na základové desce tloušťky 350 mm se základovými patkami výšky 600-700 mm pod sloupy.

Bubeneč MKP model
Bubeneč MKP model
Bubeneč během výstavby
Bubeneč během výstavby

Fotbalový přístřešek

Info o akci
Stupeň dokumentace RDS
Lokalita Jablonné nad Orlicí
Investor Město Jablonné nad Orlicí
Datum 07/2015
Typ stavby sportoviště
Zastavěná plocha 122 m2
Kontaktní osoba MgA. Ing.arch. Michal Fišer, michal.fiser(at)triarchitekti.cz

Podle návrhu architekta Michala Fišera vznikl u fotbalového hřiště v Jablonném nad Orlicí krásný přístřešek.

Jeho zrod nebyl vůbec jednoduchý. Konstrukce byla navržena se sofistikovanými detaily, které zajišťovaly prostorovou tuhost pomocí zavětrovacích pásků pouze u vnitřní trojice sloupů. Vybraný dodavatel ale nedodržel navržené detaily. Čepované spoje se svorníky nahradil úkosy s hřebíky. Konstrukce byla neopravitelná. Druhá verze přesně podle původní dokumentace ale již s novým dodavatelem dopadla krásně!

Správná verze
Správná verze
Neúspěšná verze
Neúspěšná verze
Vnitřní zavětrování
Vnitřní zavětrování
Detail styčníku
Detail styčníku
Detail MKP modelu
Detail MKP modelu

Demolice hangáru LOM PRAHA s.p.

Info o akci
Stupeň dokumentace DSP
Lokalita LOM PRAHA s.p., Praha - Kbely
Objednatel LOM PRAHA s.p.
Datum 3/2015
Typ stavby skladový objekt
Kontaktní osoba Pavel Netík

Projekt demolice a stavebních úprav hangáru v areálu firmy LOM PRAHA s.p.

Hala o rozměrech 105 x 35m výšky cca 13m byla v havarijním stavu. V projektu bylo počítáno s demolicí všech částí přístaveb a všech nadzemních částí haly mimo zpevněné plochy. Byly odstraněny také základy přístaveb do hloubky 800 mm pod úrovní stávající podlahy.

Stavba bude používána jako manipulační plocha. Vzhledem k tomu, že se nepředpokládá na této ploše existence překážek nebo rizik užívání, zlepší se celková bezpečnost.

hangar2
hangar2
hangar3
hangar3
hangar4
hangar4

Oprava mostu - Kostelec nad Černými lesy

Info o akci
Stupeň dokumentace DPS
Lokalita zámek Kostelec nad Černými lesy - areál ČZU
Objednatel ČZU v Praze - Školní lesní podnik
Datum 1/2015
Typ stavby historická budova
Kontaktní osoba Ing. Jiří Neuhöfer - ŠLP

Projekt na opravu mostu přes zámecký příkop a přilehlé budovy studny v areálu zámku.

Klenby mostu byly v havarijním stavu, stejně jako objekt studny. Cihelné zdivo bylo silně degradované, mostovkou zatékalo a spáry byly zarostlé mechem.

Projekt navrhl opravy restaurátorským způsobem, kamenná římsa byla rozebrána a kameny ručně očištěny, veškerý původní materiál byl hydrofobizován a použit znovu.

czu
czu
kostelec
kostelec
kostelec2
kostelec2
kostelec3
kostelec3

Přístavba halového objektu Louny

Info o akci
Stupeň dokumentace DPS
Lokalita PMC Louny
Investor Praha Music Center s.r.o.
Datum 04/2014
Typ stavby skladový objekt
Kontaktní osoba Ing. Hana Zákoucká - EKOS PRAHA, a.s.

Předmětem posouzení byla nosná konstrukce přístavby stávající skladové haly (bez konstrukce střechy).

Vestavba byla tvořena dutinovými předpjatými železobetonovými panely uloženými na prefabrikované železobetonové průvlaky. Zděné stěny, které tvoří obvodový plášť, byly uloženy na základovém monolitickém pasu a opatřeny monolitickými věnci.

louny
louny
louny2
louny2
louny3
louny3

Rozhledna

Info o akci
Stupeň dokumentace Posouzení stávajícího stavu
Lokalita Praha, Branické náměstí
Objednatel Archiv bezpečnostních složek
Datum 12/2011
Typ stavby Administrativní budova
Kontaktní osoba Ing. Jan Režábek, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Projekt se týkal statického posouzení stropů a výpočtu zatížitelnosti podlah pro využítí prostor k archivaci.

V dřevěných trámových a železobetonových monolitických konstrukcích byly provedeny sondy pro zjištění nosných konstrukcí, pevností materiálů a skladeb podlah.

Dále byla vypracována studie proveditelnosti zesílení stávajících stropních konstrukcí.

Půdorysné schéma polohy provedených sond
Půdorysné schéma polohy provedených sond
Schéma skladby stropní konstrukce zjištené ze sond
Schéma skladby stropní konstrukce zjištené ze sond
Obnažená výztuž v sondě v ŽB trámu
Obnažená výztuž v sondě v ŽB trámu
Provádění sondy v ŽB trámu
Provádění sondy v ŽB trámu

ABS Braník

Info o akci
Stupeň dokumentace Posouzení stávajícího stavu
Lokalita Praha, Branické náměstí
Objednatel Archiv bezpečnostních složek
Datum 12/2011
Typ stavby Administrativní budova
Kontaktní osoba Ing. Jan Režábek, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Projekt se týkal statického posouzení stropů a výpočtu zatížitelnosti podlah pro využítí prostor k archivaci.

V dřevěných trámových a železobetonových monolitických konstrukcích byly provedeny sondy pro zjištění nosných konstrukcí, pevností materiálů a skladeb podlah.

Dále byla vypracována studie proveditelnosti zesílení stávajících stropních konstrukcí.

Půdorysné schéma polohy provedených sond
Půdorysné schéma polohy provedených sond
Schéma skladby stropní konstrukce zjištené ze sond
Schéma skladby stropní konstrukce zjištené ze sond
Obnažená výztuž v sondě v ŽB trámu
Obnažená výztuž v sondě v ŽB trámu
Provádění sondy v ŽB trámu
Provádění sondy v ŽB trámu

PSDS s.r.o. je projekční kancelář se specializací na statiku a dopravní stavby (především kolejová doprava). Společnost byla založena v únoru 2009 jako nástupce firmy Ing. Jiří Surovec - iStruct, která v oboru působí již od roku 1998. Jednatelem i společníkem PSDS s.r.o. je právě Jiří Surovec.

Telefon

+420 776 304 488
+420 271 960 626

Email

psds@psds.cz

Adresa

Trabantská 673/18
190 15 Praha 9