Ukázka referenčních projektů v oblasti statiky staveb.

Garážový parkovací dům Prosek

Info o akci
Stupeň dokumentace DÚR+DPS
Lokalita Křižovatka ulic Vysočanská a Prosecká, Praha 9 - Prosek
Objednatel Městská část Praha 9
Datum 3/2014 - 11/2019
Typ stavby odstavné plochy
Kontaktní osoba Ing. Stanislav Goller

Projekt na výstavbu garážového domu na místně nynějšího parkoviště obchodního domu.

Pěti podlažní stavba využívá prvky zeleně v řešení fasády a vytváří tak plynulý přechod k vzrostlým stromům v sousedství začínajícím Parku přátelství.

Jedná se o železobetonový skelet se zastřešenými rampami a osazený fotovoltaickými panely. Kapacita parkovacího domu je 119 krátkodobých stání pro zákazníky obchodů a 495 dlouhodobých stání pro rezidenty.

Čakovický park – objekty S, T

Info o akci
Stupeň dokumentace DPS
Lokalita Praha, Čakovice
Objednatel Natland Real Estate, a.s.
Datum 03/2017 - 03/2018
Typ stavby Bytový dům
Kontaktní osoba Ing. Pavel Houžvička

Projekt bytových domů v Praze – Čakovicích, které jsou součástí developmentu Čakovický park. Budovy mají dvě podzemní podlaží s garážemi a 5-6 nadzemních podlaží.

Konstrukční systém je stěnový s železobetonovými všesměrně pnutými deskami tloušťky 200-250 mm. Založení budov je hlubinné se spolupůsobící základovou deskou tloušťky 300 mm.

Mostky Rudoltice

Projekt rekonstrukce 3 mostků v obci Rudoltice. Na základě stavebního průzkumu bylo rozhodnuto o demolici 2 z 3 mostků, které byly ve špatném technickém stavu. 3. mostek bude rozšířen.

Byly navrženy monolitické železobetonové mostky rozpěrákové konstrukce. Mostovka tloušťky je uložena na vrubové klouby. Rozpětí mostků je 5,75 m a 4,45 m. Opěry jsou založeny plošně na základových pasech šířky 1650 mm (850 mm).

Info o akci
Stupeň dokumentace RDS
Lokalita obec Rudoltice u Lanškrouna
Investor Obec Rudoltice
Datum 07/2019
Typ stavby most
Kontaktní osoba Daniel Slavík, slavikdaniel(at)seznam.cz

Bubeneč Gardens

Info o akci
Stupeň dokumentace DPS
Lokalita Praha, Bubeneč
Objednatel Natland Real Estate, a.s.
Datum 4/2018
Typ stavby Bytový dům
Kontaktní osoba Ing. Pavel Houžvička

Projekt bytového domu v Praze – Bubenči. Budova má dvě podzemní podlaží a čtyři nadzemní podlaží. V nejnižším podlaží jsou garáže dostupné autovýtahem.

Nosná konstrukce je tvořena železobetonovými stěnami a všesměrně pnutými železobetonovými deskami. Nadzemní část objektu vychází půdorysně z tvaru elipsy s hlavními osami o délkách 26,8 × 22,4 m. Poslední podlaží je ustoupené. Objekt je založený plošně na základové desce tloušťky 350 mm se základovými patkami výšky 600-700 mm pod sloupy.

Fotbalový přístřešek

Info o akci
Stupeň dokumentace RDS
Lokalita Jablonné nad Orlicí
Investor Město Jablonné nad Orlicí
Datum 07/2015
Typ stavby sportoviště
Zastavěná plocha 122 m2
Kontaktní osoba MgA. Ing.arch. Michal Fišer, michal.fiser(at)triarchitekti.cz

Podle návrhu architekta Michala Fišera vznikl u fotbalového hřiště v Jablonném nad Orlicí krásný přístřešek.

Jeho zrod nebyl vůbec jednoduchý. Konstrukce byla navržena se sofistikovanými detaily, které zajišťovaly prostorovou tuhost pomocí zavětrovacích pásků pouze u vnitřní trojice sloupů. Vybraný dodavatel ale nedodržel navržené detaily. Čepované spoje se svorníky nahradil úkosy s hřebíky. Konstrukce byla neopravitelná. Druhá verze přesně podle původní dokumentace ale již s novým dodavatelem dopadla krásně!

Demolice hangáru LOM PRAHA s.p.

Info o akci
Stupeň dokumentace DSP
Lokalita LOM PRAHA s.p., Praha - Kbely
Objednatel LOM PRAHA s.p.
Datum 3/2015
Typ stavby skladový objekt
Kontaktní osoba Pavel Netík

Projekt demolice a stavebních úprav hangáru v areálu firmy LOM PRAHA s.p.

Hala o rozměrech 105 x 35m výšky cca 13m byla v havarijním stavu. V projektu bylo počítáno s demolicí všech částí přístaveb a všech nadzemních částí haly mimo zpevněné plochy. Byly odstraněny také základy přístaveb do hloubky 800 mm pod úrovní stávající podlahy.

Stavba bude používána jako manipulační plocha. Vzhledem k tomu, že se nepředpokládá na této ploše existence překážek nebo rizik užívání, zlepší se celková bezpečnost.

Oprava mostu - Kostelec nad Černými lesy

Info o akci
Stupeň dokumentace DPS
Lokalita zámek Kostelec nad Černými lesy - areál ČZU
Objednatel ČZU v Praze - Školní lesní podnik
Datum 1/2015
Typ stavby historická budova
Kontaktní osoba Ing. Jiří Neuhöfer - ŠLP

Projekt na opravu mostu přes zámecký příkop a přilehlé budovy studny v areálu zámku.

Klenby mostu byly v havarijním stavu, stejně jako objekt studny. Cihelné zdivo bylo silně degradované, mostovkou zatékalo a spáry byly zarostlé mechem.

Projekt navrhl opravy restaurátorským způsobem, kamenná římsa byla rozebrána a kameny ručně očištěny, veškerý původní materiál byl hydrofobizován a použit znovu.