Garážový parkovací dům Prosek

Info o akci
Stupeň dokumentace DÚR+DPS
Lokalita Křižovatka ulic Vysočanská a Prosecká, Praha 9 - Prosek
Objednatel Městská část Praha 9
Datum 3/2014 - 11/2019
Typ stavby odstavné plochy
Kontaktní osoba Ing. Stanislav Goller

Projekt na výstavbu garážového domu na místně nynějšího parkoviště obchodního domu.

Pěti podlažní stavba využívá prvky zeleně v řešení fasády a vytváří tak plynulý přechod k vzrostlým stromům v sousedství začínajícím Parku přátelství.

Jedná se o železobetonový skelet se zastřešenými rampami a osazený fotovoltaickými panely. Kapacita parkovacího domu je 119 krátkodobých stání pro zákazníky obchodů a 495 dlouhodobých stání pro rezidenty.

Mostky Rudoltice

Projekt rekonstrukce 3 mostků v obci Rudoltice. Na základě stavebního průzkumu bylo rozhodnuto o demolici 2 z 3 mostků, které byly ve špatném technickém stavu. 3. mostek bude rozšířen.

Byly navrženy monolitické železobetonové mostky rozpěrákové konstrukce. Mostovka tloušťky je uložena na vrubové klouby. Rozpětí mostků je 5,75 m a 4,45 m. Opěry jsou založeny plošně na základových pasech šířky 1650 mm (850 mm).

Info o akci
Stupeň dokumentace RDS
Lokalita obec Rudoltice u Lanškrouna
Investor Obec Rudoltice
Datum 07/2019
Typ stavby most
Kontaktní osoba Daniel Slavík, slavikdaniel(at)seznam.cz

Obytný soubor U lesoparku - komunikace

Info o akci
Stupeň dokumentace DSP, ZDS/DPS
Lokalita Praha 9 - Letňany
Objednatel Letňany Sever s.r.o.
Datum 3/2015
Typ stavby liniové stavby
Kontaktní osoba Ing. Jan Dvořák, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Projekt vybudování sítě komunikací, která je součástí nově budované zástavby rodinných domů, viladomů a sportovního areálu.

Síť komunikací čítá jak vozovky, tak obytné zóny či stezku pro pěší a cyklisty.

V projektu se počítá s novým vybudováním všech vrstev komunikací a jejich odvodněním a také s nutností provedení stabilizace zemní pláně.

IPRM Jablonec nad Nisou - dětská a sportovní hřiště

Info o akci
Stupeň dokumentace DÚR, DSP, DPS
Lokalita Jablonec nad Nisou
Objednatel Statutární město Jablonec nad Nisou
Datum 5/2014
Typ stavby stavby občanské vybavenosti
Kontaktní osoba Zuzana Bencová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Projekt se týkal částečné rekonstrukce a vybudování nových dětských hřišť a sportovních a fitness hřišť v rámci programu IPRM (Integrovaný plán rozvoje města).

Rekonstrukce se týkala dvou sportovních hřišť, došlo k výměně povrchu a doplnění o nové oplocení. Dále bylo vybudováno nové fitness hřiště pro všechny generace a nové dětské hřiště u lesoparku. Dvě zastaralá dětská hřiště mezi panelovými domy byla zmodernizována, byl zachován travnatý povrch a zeleň a přidány nové herní prvky.

Nová Ves pod Pleší - Bezbariérové úpravy chodníků

Info o akci
Stupeň dokumentace DPS
Lokalita Nová Ves pod Pleší
Objednatel obec Nová Ves pod Pleší
Datum 5/2014
Typ stavby místní komunikace
Kontaktní osoba Ing. Jan Havelka, starosta obce Nová Ves pod Pleší

Návrh nahrazení nevyhovujícího stávajícího svodidla spojený s návrhem nové konstrukce lávky pro pěší a navazujících chodníků podél silničního průtahu II. třídy v obci v zatáčce v místě hráze rybníka.

Nové konstrukce svodidla je kotvena do nového železobetonového pásu - límce a nahrazuje stávající svodidlo ukotvené do zeminy bez základové konstrukce.

Výměna svodidla je spojena s vybudováním konstrukce lávky pro pěší nad svahem hráze rybníku a dalších chodníků včetně ochranných opatření.

IPRM Jablonec nad Nisou - komunikace

Info o akci
Stupeň dokumentace DÚR, DSP, DPS
Lokalita Jablonec nad Nisou
Objednatel Statutární město Jablonec nad Nisou
Datum 12/2013 - 5/2014
Typ stavby odstavné plochy, místní komunikace
Kontaktní osoba Zuzana Bencová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Projekt se týkal souhrnu stavebních objektů realizovaných v rámci programu IPRM (Integrovaný plán rozvoje města).

Sestával se z rekonstrukcí stávajících chodníků, silničních komunikací, parkovacích stání, schodišť, kontejnerových stání a opěrné zdi.

Spolchemie železniční vlečka

Info o akci
Stupeň dokumentace DSP, DPS
Lokalita Ústí nad Labem,Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s.
Generální projektant SUNCAD, s.r.o.
Datum 01/2014
Typ stavby stavba dráhy
Rozsah 200 m
Kontaktní osoba Ing. David Havránek, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Projektová dokumentace řešila rekonstrukci kolejiště.

V rámci stavby budou postaveny koleje č. 29n a 32n kolejové vlečky a nový železniční svršek a spodek kolejí č. 29n a 32n.

Železniční těleso bylo založeno na železobetonové desce.

Dále byla v rámci projektu navržena boční vykládací rampa.