Zavolejte nám

+420 776 304 488

Napište nám

Stáčení ze železničních cisteren Dobrovice

Info o akci
Stupeň dokumentace DÚR až RDS
Lokalita Dobrovice u Mladé Boleslavi
Investor Cukorvary a lihovary TTD, a.s.
Datum 07/2006
Typ stavby stavba dráhy
Zastavěná plocha 570 m2
Kontaktní osoba Ing. Luboš Havlík, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předmětem prací byl návrh stáčecího místa pro stáčení bioethanolu do železničních cisteren v areálu cukrovaru. Stáčecí místo umožňovalo stáčení do dvou vagónů současně. Projekt řešil kompletní umístění stáčecího místa včetně navazující přejezdové úpravy, záchytné a havarijní jímky, přípojky vodovodu a kanalizace a ochranné požární stěny. Stavbu komplikovaly stísněné poměry stávajícího kolejiště. Navíc geologické poměry byly složité, bylo nutné založení na pilotových základech. Projekt byl řešen ve všech stupních od územního rozhodnutí až po autorksý dozor, včetně navazující inženýrské činnosti.

Příčný řez
Příčný řez

Vlečkový plán ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi

Info o akci
Stupeň dokumentace Vlečkový plán
Lokalita Mladá Boleslav
Investor ŠKODA Auto a.s.
Datum 12/2007
Typ stavby dráha
Rozsah 22,3 km kolejiště
Kontaktní osoba Ing. Zdeněk Josefi

Vlečkový plán vychází z geodetického zaměření skutečného stavu kolejiště. Zaměření je vyrovnáno metodou nejmenších čtverců tak, že výstupem je stav co nejvíce blízký skutečnosti. V rámci projektu jsou určeny tvary železničního svršku, určeny sklonové poměry, začátky a konce oblouků, tvary výhybek, atd. Vlečkový plán je zejména důležitý pro pravidelnou údržbu koleje, slouží také jako pasport vlečky. Jeho výhodouje, že je možné ho bez dalších úprav použít jako podklad pro další projekční úpravy kolejiště. Právě toho investor u tohoto projektu využil a získal tím časovou úsporu projekční fáze úpravy kolejiště.

Situace
Situace

Vlečka TSUSHO Kolín Service Center

Info o akci
Stupeň dokumentace RDS
Lokalita Kolín
Investor Toyoto Tsusho Europe s.a.
Datum 08/2004
Typ stavby stavba dráhy
Délka 750 m
Kontaktní osoba Ing. Jiří Nesl, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Projekt části kolejiště vlečky nové automobilky TPCA v Kolíně. Konkrétně se jednalo o vlečku TOYOTA TSUSHO KOLÍN SERVICE CENTER. Součástí projektu byly i související stavební objekty: železniční propustek, železniční váha a železniční přejezdy. Zajímavostí bylo použítí elektrárenských popílků do tělesa náspu.

Situace
Situace

Severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi

Info o akci
Stupeň dokumentace DÚR, DSP
Lokalita Mladá Boleslav
Investor Město Mladá Boleslav
Datum 11/2008
Typ stavby liniová stavba
Délka přeložky 1085 m
Užitná plocha 4480 m2
Kontaktní osoba Jindřich Jirák, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ve spolupráci s firmou CR Project s.r.o. jsme se podíleli na vypracování projektové dokumentace pro drážní stavební objekty stavby Severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi, která zajistí propojení centra města s jeho východním okrajem. Stavba se nachází v komplikovaném intravilánu města Mladá Boleslav. Bylo nutné přeložku umístit mezi areál ŠKODA Auto a.s. a významnou kmenovou kanalizační stoku. Projekt dále řešil komplikované přepojení vlečky SD KOVO do nové trasy hlavní trati, kdy muselo dojít k úrovňovému křížení se stavebním objektem pozemní komunikace.

Situace
Situace

SPOLANA - kolej č. 30

Info o akci
Stupeň dokumentace DSP + RDS
Lokalita Neratovice
Investor Spolana a.s.
Datum 03/2002
Typ stavby stavba dráhy
Délka 210 m
Kontaktní osoba Vaclav Malecek, vmalecek(at)spolana.cz

Nová kolej č. 30 v areálu Spolany Neratovice byla vybudována jako náhrada za zrušenou kolej č. 204 u objektu staré amalgámové elektrolýzy. Tato stavba byla vyvolána v důsledku realizace stavby 880A – Sanace Staré amalgámové elektrolýzy. Nová kolej byla zřízena v prostoru mezi stávající kolejí č.28 a stávající kolejí č.30.

Situace
Situace

Určování průjezdnosti

Info o akci
Stupeň dokumentace studie
Lokalita průmyslové areály
Investor Pražská Teplárenská a.s.
Datum 10/2007
Typ stavby pozemní komunikace
Kontaktní osoba Robert Veselý, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podle požadavků investora na budoucí rozvoj areálu jsme posuzovali možnost průjezdu nadměrného nákladu mezi stávajícími překážkami v areálu. Průjezdy jsou posuzovány pro libovolnou jízdní soupravu a náklad. Byly použity vlastní LISPové aplikace založené na inkrementálním průjezdu jízdní soupravy velmi pomalou rychlostí. Výstupem je obrys vnějších hran vozidla (nákladu) a krajní jízdní stopy. Je možné posoudit jízdu vpřed i couvání.

Dráha průjezdu nákladního automobilu s přívěsem
Dráha průjezdu nákladního automobilu s přívěsem

Rekonstrukce žst. Písek

Info o akci
Stupeň dokumentace DSP + RDS
Lokalita Písek
Investor SŽDC Praha
Datum 06/2004
Typ stavby stavba dráhy
Délka úprav 630 m
Kontaktní osoba Ing. Jiří Nesl, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Účelem stavby bylo provedení takových stavebních úprav, které zajistily uvedení stavby do normového stavu po povodní zaneseného příkopu při koleji č.8 včetně propustku v km 12,699 a v úsecích navazujících. Jednalo se o zlepšení stávajícího nevyhovujícího stavu a zajištění bezpečného a spolehlivého provozování železniční dopravy. Součástí stavby byla rekonstrukce odvodnění u koleje č. 8, úprava zářezového svahu podél koleje, obnova příčného odvodnění v zářezu, reprofilace svahu do úrovně k hraně příkopové zídky a sanace části svahu pomocí gabionové zdi.

Příčný řez
Příčný řez

Rekonstrukce výhybek v žst. Nymburk

Info o akci
Stupeň dokumentace DÚR
Lokalita Nymburk
Investor ČD a.s.
Datum 08/2003
Typ stavby stavba dráhy
Délka úprav 300 m
Kontaktní osoba Ing. Jiří Nesl, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předmětem zadání bylo vypracování vlečkového plánu včetně geodetického zaměření skutečného stavu. Geodetické zaměření bylo následně vyhodnoceno tak, že zaměřenými body byly proloženy ideální přímky a oblouky. Součástí bylo také určení tvaru a kvality železničního svršku (kolejnic a pražců), což je výhodné jako podklad pro budoucí stavební úpravy na vlečce (vč. např. jejího odstranění).

Situace
Situace

Vlečkový plán POLDI

Info o akci
Stupeň dokumentace vlečkový plán
Lokalita bývalý areál Poldi Kladno
Investor OKD, Doprava, a.s.
Datum 02/2005
Typ stavby dráha
Rozsah 18,7 km
Kontaktní osoba OKD Ostrava, tel. 596166259

Vlečkový plán vychází z geodetického zaměření skutečného stavu kolejiště. Zaměření je vyrovnáno metodou nejmenších čtverců tak, že výstupem je stav co nejvíce blízký skutečnosti. V rámci projektu jsou určeny tvary železničního svršku, určeny sklonové poměry, začátky a konce oblouků, tvary výhybek, atd. Vlečkový plán je zejména důležitý pro pravidelnou údržbu koleje, slouží také jako pasport vlečky. Jeho výhodouje, že je možné ho bez dalších úprav použít jako podklad pro další projekční úpravy kolejiště. Právě toho investor u tohoto projektu využil a získal tím časovou úsporu projekční fáze úpravy kolejiště.

kladno
kladno
PSDS s.r.o. je projekční kancelář se specializací na statiku a dopravní stavby (především kolejová doprava). Společnost byla založena v únoru 2009 jako nástupce firmy Ing. Jiří Surovec - iStruct, která v oboru působí již od roku 1998. Jednatelem i společníkem PSDS s.r.o. je právě Jiří Surovec.

Telefon

+420 776 304 488
+420 271 960 626

Email

psds@psds.cz

Adresa

Trabantská 673/18
190 15 Praha 9