Zavolejte nám

+420 776 304 488

Napište nám

Garážový parkovací dům Prosek

Info o akci
Stupeň dokumentace DÚR+DPS
Lokalita Křižovatka ulic Vysočanská a Prosecká, Praha 9 - Prosek
Objednatel Městská část Praha 9
Datum 3/2014 - 11/2019
Typ stavby odstavné plochy
Kontaktní osoba Ing. Stanislav Goller

Projekt na výstavbu garážového domu na místně nynějšího parkoviště obchodního domu.

Pěti podlažní stavba využívá prvky zeleně v řešení fasády a vytváří tak plynulý přechod k vzrostlým stromům v sousedství začínajícím Parku přátelství.

Jedná se o železobetonový skelet se zastřešenými rampami a osazený fotovoltaickými panely. Kapacita parkovacího domu je 119 krátkodobých stání pro zákazníky obchodů a 495 dlouhodobých stání pro rezidenty.

gd prosek
gd prosek
gd prosek2
gd prosek2
MKP model
MKP model
parkování
parkování
vjezd
vjezd

Mostky Rudoltice

Projekt rekonstrukce 3 mostků v obci Rudoltice. Na základě stavebního průzkumu bylo rozhodnuto o demolici 2 z 3 mostků, které byly ve špatném technickém stavu. 3. mostek bude rozšířen.

Byly navrženy monolitické železobetonové mostky rozpěrákové konstrukce. Mostovka tloušťky je uložena na vrubové klouby. Rozpětí mostků je 5,75 m a 4,45 m. Opěry jsou založeny plošně na základových pasech šířky 1650 mm (850 mm).

Info o akci
Stupeň dokumentace RDS
Lokalita obec Rudoltice u Lanškrouna
Investor Obec Rudoltice
Datum 07/2019
Typ stavby most
Kontaktní osoba Daniel Slavík, slavikdaniel(at)seznam.cz

původní most
původní most
příčný řez
příčný řez
podélný řez
podélný řez
nový most
nový most

Obytný soubor U lesoparku - komunikace

Info o akci
Stupeň dokumentace DSP, ZDS/DPS
Lokalita Praha 9 - Letňany
Objednatel Letňany Sever s.r.o.
Datum 3/2015
Typ stavby liniové stavby
Kontaktní osoba Ing. Jan Dvořák, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Projekt vybudování sítě komunikací, která je součástí nově budované zástavby rodinných domů, viladomů a sportovního areálu.

Síť komunikací čítá jak vozovky, tak obytné zóny či stezku pro pěší a cyklisty.

V projektu se počítá s novým vybudováním všech vrstev komunikací a jejich odvodněním a také s nutností provedení stabilizace zemní pláně.

lesopark
lesopark
lesopark2
lesopark2
lesopark3
lesopark3
lesopark4
lesopark4

IPRM Jablonec nad Nisou - dětská a sportovní hřiště

Info o akci
Stupeň dokumentace DÚR, DSP, DPS
Lokalita Jablonec nad Nisou
Objednatel Statutární město Jablonec nad Nisou
Datum 5/2014
Typ stavby stavby občanské vybavenosti
Kontaktní osoba Zuzana Bencová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Projekt se týkal částečné rekonstrukce a vybudování nových dětských hřišť a sportovních a fitness hřišť v rámci programu IPRM (Integrovaný plán rozvoje města).

Rekonstrukce se týkala dvou sportovních hřišť, došlo k výměně povrchu a doplnění o nové oplocení. Dále bylo vybudováno nové fitness hřiště pro všechny generace a nové dětské hřiště u lesoparku. Dvě zastaralá dětská hřiště mezi panelovými domy byla zmodernizována, byl zachován travnatý povrch a zeleň a přidány nové herní prvky.

iprmh
iprmh
iprmh2
iprmh2
iprmh3
iprmh3

Nová Ves pod Pleší - Bezbariérové úpravy chodníků

Info o akci
Stupeň dokumentace DPS
Lokalita Nová Ves pod Pleší
Objednatel obec Nová Ves pod Pleší
Datum 5/2014
Typ stavby místní komunikace
Kontaktní osoba Ing. Jan Havelka, starosta obce Nová Ves pod Pleší

Návrh nahrazení nevyhovujícího stávajícího svodidla spojený s návrhem nové konstrukce lávky pro pěší a navazujících chodníků podél silničního průtahu II. třídy v obci v zatáčce v místě hráze rybníka.

Nové konstrukce svodidla je kotvena do nového železobetonového pásu - límce a nahrazuje stávající svodidlo ukotvené do zeminy bez základové konstrukce.

Výměna svodidla je spojena s vybudováním konstrukce lávky pro pěší nad svahem hráze rybníku a dalších chodníků včetně ochranných opatření.

nvpp
nvpp
nvpp2
nvpp2
nvpp3
nvpp3

IPRM Jablonec nad Nisou - komunikace

Info o akci
Stupeň dokumentace DÚR, DSP, DPS
Lokalita Jablonec nad Nisou
Objednatel Statutární město Jablonec nad Nisou
Datum 12/2013 - 5/2014
Typ stavby odstavné plochy, místní komunikace
Kontaktní osoba Zuzana Bencová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Projekt se týkal souhrnu stavebních objektů realizovaných v rámci programu IPRM (Integrovaný plán rozvoje města).

Sestával se z rekonstrukcí stávajících chodníků, silničních komunikací, parkovacích stání, schodišť, kontejnerových stání a opěrné zdi.

iprm
iprm
iprm2
iprm2
iprm3
iprm3

Spolchemie železniční vlečka

Info o akci
Stupeň dokumentace DSP, DPS
Lokalita Ústí nad Labem,Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s.
Generální projektant SUNCAD, s.r.o.
Datum 01/2014
Typ stavby stavba dráhy
Rozsah 200 m
Kontaktní osoba Ing. David Havránek, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Projektová dokumentace řešila rekonstrukci kolejiště.

V rámci stavby budou postaveny koleje č. 29n a 32n kolejové vlečky a nový železniční svršek a spodek kolejí č. 29n a 32n.

Železniční těleso bylo založeno na železobetonové desce.

Dále byla v rámci projektu navržena boční vykládací rampa.

Příčný řez kolejí č. 29n
Příčný řez kolejí č. 29n
Příčný řez kolejí č. 32n
Příčný řez kolejí č. 32n

Lanškroun místní komunikace

Info o akci
Stupeň dokumentace DÚR, DSP, DPS
Lokalita Lanškroun, ul. Na Výsluní a Husova
Objednatel ai5 s.r.o.
Datum 5/2013
Typ stavby místní komunikace
Kontaktní osoba Jiří Zatloukal, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Projekt úpravy křižovatky ulic Husova a Na Výsluní a částečného přeložení ulice Na Výsluní,

jejího rozšíření a doplnění o chodníky. Vozovka byla navržena s asfaltovým krytem, chodníky pak s krytem ze zámkové dlažby.

Celková délka upravované komunikace byla 142 m.

lanskroun
lanskroun
lanskrounii
lanskrounii

KOVEL Velim

Info o akci
Stupeň dokumentace DÚR
Lokalita Velim
Investor Vodafone, Czech Republic a.s.
Datum 11/2011
Typ stavby stavba NN přípojky
Rozsah 635 m
Kontaktní osoba Jan Chamas, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předmětem tohoto projektu bylo navrhnout vedení nového podzemního NN kabelu v ochranném pásmu dráhy. Návrh trasy byl proveden v souladu s platnými normami pro křížení inženýrských sítí s dráhami. V rámci trasy bylo navrženo jedno křížení s dráhou, které bude provedeno protlačením pomocí hydraulického zařízení tělesem železničního spodku.

Situace protlaku
Situace protlaku
Příčný řez
Příčný řez
Situace
Situace

Hostivice sjezd

Info o akci
Stupeň dokumentace DÚR
Lokalita Hostivice
Investor CHS Immobilien k.s.td>
Datum 10/2011
Kontaktní osoba Ing. Jan Ploub, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Po změně územního plánu, kterou byl omezen provoz nákladní dopravy na stávající komunikaci zajišťující vjezd do areálu investora, bylo nutno navrhnout nový sjezd. Stavba zahrnovala nový návrh sjezdu do areálu z ul. Československé armády a dále na to navazující návrh parkovacích stání pro pokrytí potřeb zaměstnanců firmy CHS Immobilien k.s. včetně úpravy dopravního značení.

Podélný řez sjezdem
Podélný řez sjezdem
Situace sjezdu
Situace sjezdu

Dolní Břežany

Info o akci
Stupeň dokumentace DIO
Lokalita Dolní Břežany
Investor Fyzikální ústav ČR, v.v.i.
Datum 09/2011
Délka 200 m
Kontaktní osoba Olga Málková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dopravně inženýrské opatření bylo navrženo na základě požadavků objednatele, důvodem dopravního opatření byla stavba nového vodovodního řadu v ulici Ke Dvoru v Dolních Břežanech. Jednalo se o slepou komunikaci, která slouží k dopravní obsluze přilehlých areálů. Objednavatelem bylo požadováno zachování oboustanného provozu vozidel. Stavba a následné dopravně inženýrské opatření byly rozděleny do tří etap.

DIO
DIO
Příčný řez
Příčný řez
PSDS s.r.o. je projekční kancelář se specializací na statiku a dopravní stavby (především kolejová doprava). Společnost byla založena v únoru 2009 jako nástupce firmy Ing. Jiří Surovec - iStruct, která v oboru působí již od roku 1998. Jednatelem i společníkem PSDS s.r.o. je právě Jiří Surovec.

Telefon

+420 776 304 488
+420 271 960 626

Email

psds@psds.cz

Adresa

Trabantská 673/18
190 15 Praha 9