Freeware program na návrh tloušťky skla

V souvislosti s brouzdáním po internetu, kde jsem narazil na zajímavý odkaz na program pro navrhování tloušťky skla, který je navíc distribuován jako freeware, upozorňuji na stránky Ing. Sázovského blog o skle.

Konečně se začínají objevovat lidé, kteří věnují svůj čas k publikování odborných informací z oboru. Mám totiž bohužel pocit, že kvalita vydávaných odborných knižních publikací (i u renomovaných vydavateltví) obecně trpí absencí kvalitní korektury. Tento problém se bohužel čím dál častěji začíná týkat i stavebních norem, takže je takřka nezbytné každý vzorec, číslo nebo i odkaz ověřovat z dalšího zdroje.

Ale zpět k samotnému prográmku. Jmenuje se Mepla Iso je ke stažení zde. Program je nutné zaregistrovat přes platný e-mailový účet. Program umožňuje lineární výpočet izolačního trojskla pro běžné typy zatížení jako jsou plošná, liniová a klimatická zatížení.

Posouzení kmitání dřevěných stropů

Upozorňuji na ustanovení článku 7.3.3 normy ČSN EN 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí (dále jen EC5), která předepisuje výpočet vlastní frekvence u stropů obytných budov.

Pro obdélníkový strop s dřevěnými nosníky o rozpětí L se může základní frekvence f1 přibližně vypočítat jako:

\(\begin{equation}f_1 = \frac{\pi}{2 L^2}\sqrt{\frac{(EI)_L}{m}}\end{equation}\)

 Pokud je první vlastní frekvence menší než 8 Hz, má se "provést odborné vyšetření". Pokud je vlastní frekvence větší než 8 Hz, je nutné splnit podmínky na tuhost stropní konstrukce a na rychlost odezvy na jednotkoý impuls. Připravujeme on-line nástroj, kterým by bylo možné toto posouzení na kmitání stropů provést.

Posouzení zdiva na boční vítr

Při výpočtu namáhání nevyztužené zděné stěny na boční vítr lze s výhodou využít Excelovskou tabulku, kterou vytvořil Ing. Pavel Košatka, CSc. :

http://concrete.fsv.cvut.cz/~kosatka/

Dále doporučuji navštívit stránky Dánského technologického institutu věnované celé Eurokódu 6:

http://www.ec6design.com/en/

Alternativní výpočet pevnosti zdiva v tlaku

U starších předválečných staveb se můžeme při průzkumu setkat s velmi nekvalitní maltou, která připomíná skoro hlínu. Při konzervativním uvažování nulové pevnosti malty se však dostaneme do problému s ČSN EN 1996-1-1, která při nulové pevnosti malty určí charakteristickou pevnost zdiva rovnou nule.

V těchto případech lze postupovat v souladu s doporučením České betonářské společnosti a pro výpočet charakteristické pevnosti zdiva použít alternativní vzorec podle prof. Oniščika:

Číst dál...

Duktilita konstrukce

Duktilita jako materiálová vlastnost popisuje schopnost plasticky se přetvářet před mezí porušení. Z pohledu stavebních konstrukcí se pak mluví o schopnosti konstrukce jako celku přenášet zatížení za mezí elasticity s využitím disipace energie. Tato vlastnost je velice důležitá při cyklických deformací během zemětřesení, kdy konstrukce pohlcuje energii v postelastickém stavu.

Číst dál...

Chyba v časopise Beton TKS

Při kontrole tabulky formátu A3 vložené do posledního čísla roku 2009 časopisu Beton TKS jsem narazil na chybu v uvedené indikativní minimální třídě betonu dle ČSN EN 1992. Podle změny Z3 normy ČSN EN 206-1 je v tabulce NA.F.1 na straně 23 uvedena hodnota pevnostní třídy betonu C20/25.

Číst dál...

Pád sněhu z vyšší střechy

Upozorňuji na změnu Z2 ČSN EN 1991-1-3 (Zatížení sněhem) z února 2010, která mimo jiné upravuje způsob stanovení zatížení nižší střechy ze spadávání sněhu z přilehlé vyšší střechy. Původní znění normy přiřazovalo toto zatížení koeficientu μs který představoval 50 % maximálního celkového zatížení sněhem na přilehlém sklonu vyšší střechy. Toto bylo trochu matoucí, neboť se mohlo zdát, že by koeficent mohl představovat 50 % patřičného součinitele μ1 pro vyšší střechu, tj. max. 0,4.

Číst dál...