Sanace svahu

Info o akci
Stupeň dokumentace RDS
Lokalita Praha Dolní Počernice
Investor SŽDC s.o., Stavební správa Praha
Datum 05/2009
Typ stavby sanace
Délka sanace cca 100 m
Kontaktní osoba Vojtěch Klofec, klofec(at)novespojeni.cz

Na stavbě železničního koridoru došlo vlivem výkopových prací v patě svahu k jeho posunu, což se projevilo zvýšeným nakloněním sloupů protihlukové stěny (PHS). Před ukončením výluky na přilehlé koleji bylo nutné tento svah sanovat. Byl prověřen návrh generálního projektanta stavby (IKP Consulting Engineers, s.r.o.) formou supervize. Navržené úpravy spočívaly v nových lanových zemních kotvách, ocelových převázkách a železobetonových věncích.