Kralupy sesuv

Info o akci
Stupeň dokumentace RDS
Lokalita Středočeský
Objednatel Jana Rubalová
Datum 07/2010
Typ stavby opěrná zeď
Výškový rozdíl cca 6 m

Předmětem projektu bylo řešení havarijního stavu, kdy došlo k sesuvu části svahu vlivem silného podmáčení v Kralupech nad Vltavou.

Došlo k částečnému vyvalení opěrné stěny. Stěna byla provizorně zajištěna dřevěnými trámy a ocelovými táhly. Jako trvalé řešení byla navržena tři výztužná žebra a plánovaná gabionová stěna byla navržena tak, aby mohla sloužit jako čtvrtá opěra sesunuté stěny.