Hala CMK-STEEL Bílá Lhota

Info o akci
Stupeň dokumentace DSP
Lokalita Bílá Lhota
Klient John Allen Associates
Datum 05/2006
Typ stavby průmyslová hala
Zastavěná plocha 870 m2
Kontaktní osoba Ing. Ivan Jenik, ivan.jenik(at)jaaconsult.cz

Jedná se o dvojlodní ocelovou rámovou konstrukci haly celkové délky 36,48 m a šířky 23,90 m (nosná konstrukce bez opláštění). Osové vzdálenosti sloupů v jednotlivých lodích jsou 14,45 m a 9,00 m. Jednotlivé rámy mají osové vzdálenosti 6,00 m. Jsou použity dva typy rámů – vnitřní rám a rám štítové stěny. Střecha hlavní haly má sedlový tvar se spádem 11°, střecha vedlejší lodi má jednostranný sklon 6°. Rámy jsou vetknuté, plnostěnné s náběhy a táhlem. Světlá výška haly pod táhlem je 6,9 m. V prostoru obou lodí je uvažováno s jeřábovou drahou. V prostoru hlavní lodi je uvažováno s jeřábovou drahou o nosnosti 5 t, v prostoru vedlejší haly je uvažováno s jeřábovou drahou s nosností 3,2 t.