Aktuální novinky ze společnosti PSDS s.r.o.

Zelená firma

Tím, že se naše společnost PSDS s.r.o. zapojila do projektu „Zelená firma“, jsme zjednodušili likvidaci starých a vysloužilých kancelářských přístrojů. Našim zaměstnancům bylo navíc umožněno zbavit se ekologickým způsobem vysloužilých drobných elektrospotřebičů a baterií.

Cílem projektu „Zelená firma“ je ochrana životního prostředí díky zabezpečení zpětného odběru a zajištění efektivní recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Ty obsahují některé nebezpečné látky jako je rtuť, olovo, kadmium, brómované zpomalovače hoření a další, ale také velké množství recyklovatelných a využitelných materiálů.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností mohou naši zaměstnanci odkládat do sběrného boxu. Projekt naší společnosti dále umožňuje recyklaci také objemného firemního elektroodpadu.

Zapojením se do projektu „Zelená firma“ naše společnost dokazuje ekologické myšlení, a to jak směrem k zaměstnancům, tak i směrem k veřejnosti. Jedná se o další krok k našemu dlouhodobému cíli – snižování zatížení životního prostředí.