Aktuální novinky ze společnosti PSDS s.r.o.

Práce ve výškách

Jednou z určujících charakteristik každé konstrukce nebo stavby je její výška a jakákoliv práce ve výškách s sebou přináší s ní spojená rizika a nebezpečí. Taková práce vyžaduje nejen osobní zkušenost, ale také odbornou znalost a dodržování daných zásad a předpisů.

V rámci projektů stavevně technických průzkumů a statických posudků komínů ve Zbraslavi a Radotíně prošli členové našeho pracovního týmu odborným školením, které je nyní právě k provádění prací ve výškách opravňuje. Díky tomu můžeme sami provádět stavební průzkumy i na místech, kam by v jiném případě bylo nutné přivolat externího vyškoleného odborníka. Jedná se například o práce na vnějších fasádách, balkónech, střechách, komínech, mostech či na hranách stavebních jam.