Aktuální novinky ze společnosti PSDS s.r.o.

Práce ve výškách

Jednou z určujících charakteristik každé konstrukce nebo stavby je její výška a jakákoliv práce ve výškách s sebou přináší s ní spojená rizika a nebezpečí. Taková práce vyžaduje nejen osobní zkušenost, ale také odbornou znalost a dodržování daných zásad a předpisů.

V rámci projektů stavevně technických průzkumů a statických posudků komínů ve Zbraslavi a Radotíně prošli členové našeho pracovního týmu odborným školením, které je nyní právě k provádění prací ve výškách opravňuje. Díky tomu můžeme sami provádět stavební průzkumy i na místech, kam by v jiném případě bylo nutné přivolat externího vyškoleného odborníka. Jedná se například o práce na vnějších fasádách, balkónech, střechách, komínech, mostech či na hranách stavebních jam.

Nový komunikační program

V rámci zvýšení efektivity a posílení týmové spolupráce naše společnost přešla na nového poskytovatele poštovních služeb. Byla využita nabídka společnosti ADC na hostované řešení Kerio Connect. Toto řešení umožní lepší týmovou spolupráci díky sdílení důležitých dat jako jsou firemní kontakty, sdílené e-mailové schránky, sdílené kalendáře a úkolovníky. Kerio Connect doplnil šikovný plugin FolderSync od společnosti CodeTwo. Byla zprovozněna kompletní synchronizace s mobilními telefony s operačními systémy Android a Windows Mobile.

Zneužití autorizačního razítka

Oznamujeme, že došlo ke zneužití autorizačního razítka se státním znakem č. AO 0010529 (Ing. Jiří Surovec, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb a pro dopravní stavby).

Došlo k němu u projektové dokumentace u stavby "Rekonstrukce prostor budovy Radotín č.p. 1371", projekt vypracoval Arch. Roman Palacký dne 14.6.2010 pro investora ORSUS s.r.o. Projekt je opatřen pouze kopií (ne otiskem) autorizačního razítka. Podpis je zfalšován.

Nemůžeme vyloučit falzifikaci tohoto razítka i u dalších projektů.

Věc byla předána orgánům činným v trestním řízení.

Úspěšné obhajoby

Je mi radostnou povinností oznámit, že se dvěma našim kolegům podařilo úspešně obhájit bakalářskou, respektive diplomovou práci. Viktor Bakštein dále pokračuje v navazujícím magisterském studiu, Lenka Prokšíková byla přijata do doktorského studijního programu. Celý projekční tým PSDS se připojuje ke gratulacím.

Prodloužení pojistné smlouvy

Dne 31.5.2010 byla prodloužena pojistná smlouva s pojišťovnou Kooperativa o pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s projektovou činností ve výstavbě (profesní odpovědnosti). Pojistná částka zůstala nezměněna (3.000.000,-).

Doplnění referenčních staveb

Byla provedena aktualizace webových stránek. Na hlavní stranu byla přidána orientační mapa s vlaječkami označujícími místa našich některých zakázek. Mapu lze libovolně přiblížit a přetažením žlutého panáčka do ulice na mapě se zobrazí uliční pohled pomocí Google Street View.

Dále byly doplněny referenční stavby a také logo v záhlaví stránky bylo změněno na animované.

Spuštěn nový blog o statice

Oznamujeme spuštění nového informačního portálu pro statiky, kde se formou blogu budou vyskytovat aktuální novinky o chybách v normách, nových postupech, záludnostech v normách a podobně.

Zelená firma

Tím, že se naše společnost PSDS s.r.o. zapojila do projektu „Zelená firma“, jsme zjednodušili likvidaci starých a vysloužilých kancelářských přístrojů. Našim zaměstnancům bylo navíc umožněno zbavit se ekologickým způsobem vysloužilých drobných elektrospotřebičů a baterií.

Číst dál...

Uzavření pojistné smlouvy

Byla uzavřena nová pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti za škodu u pojištovny Kooperativa. Pojistná částka je 3.000.000 Kč. Platnost pojištění je od 30.3.2009. Certifikát k pojištění najdete v sekci certifikáty.