Železniční přejezd Okřešice-Provodín

Info o akci
Stupeň dokumentace DÚR/DSP
Lokalita Srní u České Lípy
Investor Provodínské písky, a.s.
Datum 01/2011
Typ stavby stavba dráhy
Rozsah 190 m2

Projektová dokumentace řešila nové úrovňové křížení neveřejné účelové komunikace lom Okřešice - Provodín se dvoukolejnou železniční tratí. Železniční přejezd byl navržen jako celopryžový typu STRAIL. Projekt dále řešil zabezpečení přejezdu pomocí přejezdového výstražného světelného zařízení s polovičními závorami dálkově ovládanými z dispečerského stanoviska a ochranu stávajících kabelových vedení v místě přejezdu.