Vítr - kategorie terénu

Při navrhování zatížení podle ČSN EN 1991-1-4 je třeba vzít do úvahy správné určení kategorie drsnosti terénu. Národní příloha předepisuje postup 2 v článku A.2 (1). Je nutné zohlednit zda konstrukce neleží blízko hranice změny drsnosti terénu.

 Je-li výška budovy z = 10 m, vychází podle tabulky A.1 výše uvedené normy vzdálenost x pro změnu drsnosti z II. na IV. celých 7 km. Tudíž aby bylo možné použít kategorii terénu IV., nesmí se v okruhu 7 km od budovy vyskytovat kategorie terénu II. Vzhledem k několika pražským letištím je např. skoro nemožné pro pražské bytové domy uvažovat s drsností terénu IV. Na tuto skutečnost byl kladen důraz na seminářích pro autorizované osoby pořádaných ICE ČKAIT.