Posouzení kmitání dřevěných stropů

Upozorňuji na ustanovení článku 7.3.3 normy ČSN EN 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí (dále jen EC5), která předepisuje výpočet vlastní frekvence u stropů obytných budov.

Pro obdélníkový strop s dřevěnými nosníky o rozpětí L se může základní frekvence f1 přibližně vypočítat jako:

\(\begin{equation}f_1 = \frac{\pi}{2 L^2}\sqrt{\frac{(EI)_L}{m}}\end{equation}\)

 Pokud je první vlastní frekvence menší než 8 Hz, má se "provést odborné vyšetření". Pokud je vlastní frekvence větší než 8 Hz, je nutné splnit podmínky na tuhost stropní konstrukce a na rychlost odezvy na jednotkoý impuls. Připravujeme on-line nástroj, kterým by bylo možné toto posouzení na kmitání stropů provést.