Ukázka referenčních projektů v oblasti statiky staveb.

Statika pro rodinné domy YTONG

Info o akci
Stupeň dokumentace RDS
Lokalita celá ČR
Investor G SERVIS CZ s.r.o.
Datum 01-08/2009
Typ stavby rodinné domy
Rozsah cca 70 domů
Kontaktní osoba Ing. Krotký, krotky(at)gservis.cz

Předmětem zadání tohoto dlouhodobého projektu bylo vypracování návrhu nosných konstrukcí typových rodinných katalogových domů s použitím prvků YTONG (XELLA).

Mezi posuzovanými domy byly domy jednopodlažní, jednopodlažní se stropem a dvojpodlažní, vesměs se sedlovou nebo valbovou střechou.

Výstupem byly statické výpočty a prováděcí výkresy (tvaru a výztuže) nosných překladů a stropních nosníků.

Podpěrná konstrukce bednění - obchvat Nymburka

Info o akci
Stupeň dokumentace RDS
Lokalita Nymburk
Objednatel PERI s.r.o.
Datum 08/2009
Typ stavby dočasná stavba
Délka mostu 38 m
Kontaktní osoba Ing. Matějka, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předmětem zadání bylo posouzení dočasné nosné konstrukce pro bednění monolitické železobetonové mostovky mostu přes řeku Mrlinu na obchvatu města Nymburk.

Nosná konstrukce byla tvořena ocelovými příhradovými nosníky s rozpětím 36 m, kde jako spojovací prvky jednotlivých částí byly použity čepy průměru 100 mm. Čepy byly dimenzovány na tahovou sílu několika set tun.

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z průběhu montáže a betonáže.

Sanace svahu

Info o akci
Stupeň dokumentace RDS
Lokalita Praha Dolní Počernice
Investor SŽDC s.o., Stavební správa Praha
Datum 05/2009
Typ stavby sanace
Délka sanace cca 100 m
Kontaktní osoba Vojtěch Klofec, klofec(at)novespojeni.cz

Na stavbě železničního koridoru došlo vlivem výkopových prací v patě svahu k jeho posunu, což se projevilo zvýšeným nakloněním sloupů protihlukové stěny (PHS). Před ukončením výluky na přilehlé koleji bylo nutné tento svah sanovat. Byl prověřen návrh generálního projektanta stavby (IKP Consulting Engineers, s.r.o.) formou supervize. Navržené úpravy spočívaly v nových lanových zemních kotvách, ocelových převázkách a železobetonových věncích.

Půdní nástavba Dejvice

Info o akci
Stupeň dokumentace DSP
Lokalita Praha Dejvice
Investor budoucí vlastníci
Datum 04/2009
Typ stavby bytový prostor
Počet nových bytů 2
Kontaktní osoba Ing. Igor Hobza, i.hobza(at)seznam.cz

Předmětem projektu byla kompletní změna konstrukčního systému střechy, kde z důvodu prostorových dispozic bylo nutné zrušit stávající vazné trámy a sloupky krovu. Bylo tedy nutné použít ocelové válcované profily, které vynesly novou konstrukci střechy.

Výsledkem bylo vytvoření dvou nových mezonetových bytových jednotek v atraktivní pražské čtvrti.

Polyfunkční dům Komenského, Mladá Boleslav

Info o akci
Stupeň dokumentace DSP
Lokalita Mladá Boleslav
Investor ACTIV PARKING
Datum 04/2009
Typ stavby parkovací dům
Užitná plocha 10 300 m2
Kontaktní osoba Petr Bláha, petr.blaha(at)stavari.eu

Polyfunkční (parkovací) dům se nachází v historickém centru Mladé Boleslavi, v prostoru bývalého pivovaru. Dům má 5 nadzemních a 2 podzemní podlaží. Jedná se o železobetonový skelet založený na pilotách. V severní části se nachází část s komerčními a administratvními prostory. Maximální hloubka stavební jámy je 7,2 m. Zajištění stavební jámy je navrženo pomocí kotvených záporových stěn.

Rezidence Čakovice

Projekt pěti bytových domů s jedním podzemním a se třemi až pěti nadzemními podlažími a čtyř objektů občanské vybavenosti. Konstrukční systém je železobetový skelet s výplňovým zdivem a vnejším kontaktním zateplením. Stropy budou tvořeny monolitickou železobetonovou deskou podepřenou bodově. Roznos svislých sil v úrovni mezi prvním nadzemním podlažím a suterénem je navržen pomocí masivních průvlaků a nadvlaků. Důvodem je podstatná změna dispozic na této úrovni. Založení objektů je na železobetových patkách a pasech.

Info o akci
Stupeň dokumentace DÚR
Lokalita Praha Čakovice
Investor Golden Spires, s.r.o.
Datum 11/2007
Typ stavby bytové domy, polyfunkční objekty
Zastavěná plocha 2900 m2
Užitná plocha 12500 m2
Kontaktní osoba Ing. arch. Milan Šírek, milan(at)rh-arch.com

156 Willis St, Wellington, Nový Zéland

Ve spolupráci s firmou Silvester Clark Ltd. se naskytla příležitost podélet se na zajímavém projektu 14 podlažního bytového domu. Objekt se nachází v hlavním městě Nového Zélandu ve Wellingtonu v seismicky aktivní oblasti v blízkosti tektonického zlomu mezi australskou a pacifickou zemskou deskou.

V místě plánovaného objektu se nacházel původní třípodlažní objekt. Ten svojí konstrukcí tvořil opěru proti přilehlému terénu. Hloubka úrovně podlahy 1. NP byla 8,5 m pod úrovní terénu. Stávající objekt na pozemku plánované stavby byl po částech stržen tak, aby nedošlo k sesuvu přilehlé zeminy. Nejdříve byly postaveny nové zdi kolmé na opěrnou stěnu, mezi kterými pak byla opěrná zeď pnutá vodorovně. Použití zemních kotev nebylo možné z důvodu nesouhlasu majitele sousedního pozemku.

Budova byla navržena jako duktilní. Pro konstrukci to znamená, že musí elasticky přenést běžná zemětřesení (definované pro mezní stav použitelnosti). U návrhového zemětřesení je nutné, aby se v konstrukci vytvořil mechanizmus s plastickými oblastmi, které budou disipovat energii zemětřesení. Při tomto postupu je nutné splnění podmínek pro polohu plastických oblastí, např. že nedojde ke vzniku kloubu ve sloupu, ale vždy v připojeném nosníku. Toho se dosahuje pomocí „overstrength“ faktorů (faktorů zpevnění).

Budova byla navržena v souladu s novozélandskými normami NZS 4203: Loadings Standard a NZS 3101: Concrete Stuctures Standard.

Info o akci
Stupeň dokumentace RDS
Lokalita Centrum Wellingtonu, Nový Zéland
Investor Wellington Construction Limited
Datum 02/2005
Typ stavby bydlení + komerce
Zastavěná plocha 320 m2
Užitná plocha 4480 m2
Kontaktní osoba Scott Miller, scott(at)silvesterclark.co.nz