Ukázka referenčních projektů v oblasti statiky staveb.

Podpěrná konstrukce bednění - JETE

Info o akci
Stupeň dokumentace RDS
Lokalita JE Temelín
Objednatel PERI s.r.o.
Datum 08-12/2009
Typ stavby dočasná stavba
Kontaktní osoba Ing. Veselý, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předmětem zadání bylo statické posouzení kotevních prvku pro podpůrnou konstrukci bednění pro železobetonovou konstrukci zastřešení pro stavby v areálu jaderné elektrárny Temelín (JETE).

Byla provedena optimalizace prvků z pohledu ideálního využití s ohledem na budoucí použití na dalších stavbách.

Pro výpočet byl použit plasticitní nelineární model, který umožnil posoudit jak zachování elastického chování v mezním stavu použitelnosti, tak i plastické přetváření materiálu při dosažení mezního stavu únosnosti.

Statika pro rodinné domy YTONG

Info o akci
Stupeň dokumentace RDS
Lokalita celá ČR
Investor G SERVIS CZ s.r.o.
Datum 01-08/2009
Typ stavby rodinné domy
Rozsah cca 70 domů
Kontaktní osoba Ing. Krotký, krotky(at)gservis.cz

Předmětem zadání tohoto dlouhodobého projektu bylo vypracování návrhu nosných konstrukcí typových rodinných katalogových domů s použitím prvků YTONG (XELLA).

Mezi posuzovanými domy byly domy jednopodlažní, jednopodlažní se stropem a dvojpodlažní, vesměs se sedlovou nebo valbovou střechou.

Výstupem byly statické výpočty a prováděcí výkresy (tvaru a výztuže) nosných překladů a stropních nosníků.

Podpěrná konstrukce bednění - obchvat Nymburka

Info o akci
Stupeň dokumentace RDS
Lokalita Nymburk
Objednatel PERI s.r.o.
Datum 08/2009
Typ stavby dočasná stavba
Délka mostu 38 m
Kontaktní osoba Ing. Matějka, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předmětem zadání bylo posouzení dočasné nosné konstrukce pro bednění monolitické železobetonové mostovky mostu přes řeku Mrlinu na obchvatu města Nymburk.

Nosná konstrukce byla tvořena ocelovými příhradovými nosníky s rozpětím 36 m, kde jako spojovací prvky jednotlivých částí byly použity čepy průměru 100 mm. Čepy byly dimenzovány na tahovou sílu několika set tun.

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z průběhu montáže a betonáže.

Sanace svahu

Info o akci
Stupeň dokumentace RDS
Lokalita Praha Dolní Počernice
Investor SŽDC s.o., Stavební správa Praha
Datum 05/2009
Typ stavby sanace
Délka sanace cca 100 m
Kontaktní osoba Vojtěch Klofec, klofec(at)novespojeni.cz

Na stavbě železničního koridoru došlo vlivem výkopových prací v patě svahu k jeho posunu, což se projevilo zvýšeným nakloněním sloupů protihlukové stěny (PHS). Před ukončením výluky na přilehlé koleji bylo nutné tento svah sanovat. Byl prověřen návrh generálního projektanta stavby (IKP Consulting Engineers, s.r.o.) formou supervize. Navržené úpravy spočívaly v nových lanových zemních kotvách, ocelových převázkách a železobetonových věncích.

Půdní nástavba Dejvice

Info o akci
Stupeň dokumentace DSP
Lokalita Praha Dejvice
Investor budoucí vlastníci
Datum 04/2009
Typ stavby bytový prostor
Počet nových bytů 2
Kontaktní osoba Ing. Igor Hobza, i.hobza(at)seznam.cz

Předmětem projektu byla kompletní změna konstrukčního systému střechy, kde z důvodu prostorových dispozic bylo nutné zrušit stávající vazné trámy a sloupky krovu. Bylo tedy nutné použít ocelové válcované profily, které vynesly novou konstrukci střechy.

Výsledkem bylo vytvoření dvou nových mezonetových bytových jednotek v atraktivní pražské čtvrti.

Polyfunkční dům Komenského, Mladá Boleslav

Info o akci
Stupeň dokumentace DSP
Lokalita Mladá Boleslav
Investor ACTIV PARKING
Datum 04/2009
Typ stavby parkovací dům
Užitná plocha 10 300 m2
Kontaktní osoba Petr Bláha, petr.blaha(at)stavari.eu

Polyfunkční (parkovací) dům se nachází v historickém centru Mladé Boleslavi, v prostoru bývalého pivovaru. Dům má 5 nadzemních a 2 podzemní podlaží. Jedná se o železobetonový skelet založený na pilotách. V severní části se nachází část s komerčními a administratvními prostory. Maximální hloubka stavební jámy je 7,2 m. Zajištění stavební jámy je navrženo pomocí kotvených záporových stěn.

Rezidence Čakovice

Projekt pěti bytových domů s jedním podzemním a se třemi až pěti nadzemními podlažími a čtyř objektů občanské vybavenosti. Konstrukční systém je železobetový skelet s výplňovým zdivem a vnejším kontaktním zateplením. Stropy budou tvořeny monolitickou železobetonovou deskou podepřenou bodově. Roznos svislých sil v úrovni mezi prvním nadzemním podlažím a suterénem je navržen pomocí masivních průvlaků a nadvlaků. Důvodem je podstatná změna dispozic na této úrovni. Založení objektů je na železobetových patkách a pasech.

Info o akci
Stupeň dokumentace DÚR
Lokalita Praha Čakovice
Investor Golden Spires, s.r.o.
Datum 11/2007
Typ stavby bytové domy, polyfunkční objekty
Zastavěná plocha 2900 m2
Užitná plocha 12500 m2
Kontaktní osoba Ing. arch. Milan Šírek, milan(at)rh-arch.com