Ukázka referenčních projektů v oblasti statiky staveb.

Bývalý muniční sklad Kbely

Info o akci
Stupeň dokumentace DSP
Lokalita Praha - Kbely
Objednatel CIMTO s.p.
Datum 09/2010
Typ stavby průmyslový objekt
Zastavěná plocha 460 m2
Kontaktní osoba Renata Kupová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Součástí tohoto projektu byl kompletní stavební průzkum zadaného objektu a posléze jeho posouzení s ohledem na nový způsob využití stavby. V rámci stavebního průzkumu bylo provedeno zjištění tloušťky karbonatovaného betonu fenolftatejnovým roztokem, rozteče, průměry a krytí betonářské výztuže, pevnosti betonu Schmidtovým kladívkem, skladby konstrukčních vrstev pomocí kopaných sond. Dále byly provedeny kamerové prohlídky endoskopem v provedených vrtech a zaměření dimenzí a pozice jednotlivých konstrukčních prvků. Na základě průzkumu byl objekt staticky posouzen a byly navrženy stavební úpravy na zesílení konstrukce podle potřeb provozu - zkušebny obalů.

Villa House Zakynthos

Info o akci
Stupeň dokumentace DSP
Lokalita Zakynthos, Řecko
Objednatel MYNYMY architects
Datum 01/2011
Typ stavby vilový dům
Zastavěná plocha 450 m2
Kontaktní osoba Ing. arch. Matěj Parma, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předmětem tohoto statické posouzení byl jednopodlažní vilový dům od imenzích cca 50x10 m. Objekt je situován na ostrově Zakythos v západním Řecku v seismicky aktivní oblasti. Při návrhu musel být kromě stálého a proměnného zatížení, také zatížení způsobené zemětřesením. Konstrukční systém, který přenáší zatížení ze seimsmické činnosti, byl navržen ze slabě vyztužených stěn tloušťky 300 a 600 mm. Základy se skládají z dvojice desek, spodí o tl. 300 mm a vrchní o tl.200 mm. Prostor mezi deskami je vyplněn vibrovaným štěrkem.

Úhonice mostek

Info o akci
Stupeň dokumentace RDS
Lokalita Středočeský
Objednatel obec Úhonice
Datum 08/2010
Typ stavby most
rozpětí 2,5 - 4 m
Kontaktní osoba starosta obce, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V rámci tohoto projektu byla provedena podrobná prohlídka mostu. Most slouží k převedení pěší a silniční dopravy přes Radotínský potok v obci Úhonice.

V rámci stavebního průzkumu bylo provedeno geodetické měření, zjištění tloušťky zkarbonatované vrstvy betonu, zjištění rozteče, průměru a krytí betonářské výztuže, pevnost betonu a pevnost složek zdiva v opěrách. Dále pak byly zjištěny skladby vozovky pomocí kopané sondy a také byla provedena kamerová prohlídka endoskopem v provedených vrtech.

Výsledky prohlídky sloužily k výpočtu zatížitelnosti a jako podklad pro projektovou dokumentaci rekonstrukce. Bylo navrženo odstranění části mostovky a následné provedení nových úložných prahů a nové železobetonové desky mostovky v chodníkové části.

Kralupy sesuv

Info o akci
Stupeň dokumentace RDS
Lokalita Středočeský
Objednatel Jana Rubalová
Datum 07/2010
Typ stavby opěrná zeď
Výškový rozdíl cca 6 m

Předmětem projektu bylo řešení havarijního stavu, kdy došlo k sesuvu části svahu vlivem silného podmáčení v Kralupech nad Vltavou.

Došlo k částečnému vyvalení opěrné stěny. Stěna byla provizorně zajištěna dřevěnými trámy a ocelovými táhly. Jako trvalé řešení byla navržena tři výztužná žebra a plánovaná gabionová stěna byla navržena tak, aby mohla sloužit jako čtvrtá opěra sesunuté stěny.

Rekreační centrum Chomutov

Info o akci
Stupeň dokumentace DSP + RDS
Lokalita Ústecký kraj
Investor Vodohospodářská stavební s.r.o.
Datum 06/2010
Typ stavby rekreační centrum
Zastavěná plocha cca 900 m2
Kontaktní osoba David Janoušek, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Projekt rekreačního centra v Bezručově ulici v Chomutově.Obsahuje restauraci, fitnes centrum, saunu a hotelovou část.

Stavba má dvě nadzemními podlaží. Budova je rozdělena do čtyř dilatačních úseků. Konstrukční systém je prefabrikovaný (DÚ 1, 2 + 4) a monolitický (DÚ 3) železobetonový skelet s výplňovým zdivem založený na železobetonových pasech.

Výstupem projektu byl kompletní statický výpočet, výkresy tvarů a výztuže železobetonových konstrukcí a dílenské výkresy ocelových konstrukcí (schodiště, zábradlí apod.)

Nosná konstrukce bednění mostu - silnice R4

Info o akci
Stupeň dokumentace RDS
Lokalita Jihočeský kraj
Objednatel PERI s.r.o.
Datum 08/2009
Typ stavby dočasná stavba
Délka mostu 120 m
Kontaktní osoba Ing. Veselý, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předmětem zadání bylo posouzení dočasné nosné konstrukce pro bednění monolitické železobetonové mostovky mostu přes MÚK Malčice v rámci stavby rychlostní komunikace R4 v úseku Mirotice - Třebkov.

Nosná konstrukce byla tvořena dřevěnými příhradovými vazníky PERI, které byly podporovány ocelovými stojkami. V místech, kde bylo třeba překlenout konstrukci bednění přes větší rozpětí, byly použity ocelové válcované nosníky (rozpětí cca 8,50 m) profilu HEB 300.

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z průběhu montáže a betonáže.

Podpěrná konstrukce bednění - JETE

Info o akci
Stupeň dokumentace RDS
Lokalita JE Temelín
Objednatel PERI s.r.o.
Datum 08-12/2009
Typ stavby dočasná stavba
Kontaktní osoba Ing. Veselý, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předmětem zadání bylo statické posouzení kotevních prvku pro podpůrnou konstrukci bednění pro železobetonovou konstrukci zastřešení pro stavby v areálu jaderné elektrárny Temelín (JETE).

Byla provedena optimalizace prvků z pohledu ideálního využití s ohledem na budoucí použití na dalších stavbách.

Pro výpočet byl použit plasticitní nelineární model, který umožnil posoudit jak zachování elastického chování v mezním stavu použitelnosti, tak i plastické přetváření materiálu při dosažení mezního stavu únosnosti.