Ukázka referenčních projektů v oblasti statiky staveb.

BARRISOL aplikace

Zajímavým projektem bylo navržení nosné konstrukce pro stropní podhledy Barrisol. Zde byly použity jednak transparentní folie, které sloužily jako nádrže na vodu pro patra fontány a dále pak matné folie sloužící jako svítidla. Z pohledu statiky se jedná o velice zajímavý materiál, a totiž o viskoelastický materiál s ohromnou průtažností (až 300 %) a pevností (až 20 MPa). Na tuto úlohu nebylo možné použít standartní postupy lineární elasticity, která stačí pro velkou část statických úloh. Pro dílenskou dokumentaci svítidla připevněného na betonový sloup bylo nutné vzhledem k prostorově komplikované skladbě použít trojrozměrný model.

Info o akci
Stupeň dokumentace dílenské výkresy
Lokalita Obchodní centra Jihlava, Pardubice
Investor CS-LYON Praha s.r.o.
Datum 10/2008
Typ stavby interiérové konstrukce
Kontaktní osoba Jiří Karvánek, jiri.karvanek(at)barrisol.cz