Ukázka referenčních projektů v oblasti statiky staveb.

Kralupy sesuv

Info o akci
Stupeň dokumentace RDS
Lokalita Středočeský
Objednatel Jana Rubalová
Datum 07/2010
Typ stavby opěrná zeď
Výškový rozdíl cca 6 m

Předmětem projektu bylo řešení havarijního stavu, kdy došlo k sesuvu části svahu vlivem silného podmáčení v Kralupech nad Vltavou.

Došlo k částečnému vyvalení opěrné stěny. Stěna byla provizorně zajištěna dřevěnými trámy a ocelovými táhly. Jako trvalé řešení byla navržena tři výztužná žebra a plánovaná gabionová stěna byla navržena tak, aby mohla sloužit jako čtvrtá opěra sesunuté stěny.

Rekreační centrum Chomutov

Info o akci
Stupeň dokumentace DSP + RDS
Lokalita Ústecký kraj
Investor Vodohospodářská stavební s.r.o.
Datum 06/2010
Typ stavby rekreační centrum
Zastavěná plocha cca 900 m2
Kontaktní osoba David Janoušek, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Projekt rekreačního centra v Bezručově ulici v Chomutově.Obsahuje restauraci, fitnes centrum, saunu a hotelovou část.

Stavba má dvě nadzemními podlaží. Budova je rozdělena do čtyř dilatačních úseků. Konstrukční systém je prefabrikovaný (DÚ 1, 2 + 4) a monolitický (DÚ 3) železobetonový skelet s výplňovým zdivem založený na železobetonových pasech.

Výstupem projektu byl kompletní statický výpočet, výkresy tvarů a výztuže železobetonových konstrukcí a dílenské výkresy ocelových konstrukcí (schodiště, zábradlí apod.)

Nosná konstrukce bednění mostu - silnice R4

Info o akci
Stupeň dokumentace RDS
Lokalita Jihočeský kraj
Objednatel PERI s.r.o.
Datum 08/2009
Typ stavby dočasná stavba
Délka mostu 120 m
Kontaktní osoba Ing. Veselý, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předmětem zadání bylo posouzení dočasné nosné konstrukce pro bednění monolitické železobetonové mostovky mostu přes MÚK Malčice v rámci stavby rychlostní komunikace R4 v úseku Mirotice - Třebkov.

Nosná konstrukce byla tvořena dřevěnými příhradovými vazníky PERI, které byly podporovány ocelovými stojkami. V místech, kde bylo třeba překlenout konstrukci bednění přes větší rozpětí, byly použity ocelové válcované nosníky (rozpětí cca 8,50 m) profilu HEB 300.

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z průběhu montáže a betonáže.

Podpěrná konstrukce bednění - JETE

Info o akci
Stupeň dokumentace RDS
Lokalita JE Temelín
Objednatel PERI s.r.o.
Datum 08-12/2009
Typ stavby dočasná stavba
Kontaktní osoba Ing. Veselý, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předmětem zadání bylo statické posouzení kotevních prvku pro podpůrnou konstrukci bednění pro železobetonovou konstrukci zastřešení pro stavby v areálu jaderné elektrárny Temelín (JETE).

Byla provedena optimalizace prvků z pohledu ideálního využití s ohledem na budoucí použití na dalších stavbách.

Pro výpočet byl použit plasticitní nelineární model, který umožnil posoudit jak zachování elastického chování v mezním stavu použitelnosti, tak i plastické přetváření materiálu při dosažení mezního stavu únosnosti.

Statika pro rodinné domy YTONG

Info o akci
Stupeň dokumentace RDS
Lokalita celá ČR
Investor G SERVIS CZ s.r.o.
Datum 01-08/2009
Typ stavby rodinné domy
Rozsah cca 70 domů
Kontaktní osoba Ing. Krotký, krotky(at)gservis.cz

Předmětem zadání tohoto dlouhodobého projektu bylo vypracování návrhu nosných konstrukcí typových rodinných katalogových domů s použitím prvků YTONG (XELLA).

Mezi posuzovanými domy byly domy jednopodlažní, jednopodlažní se stropem a dvojpodlažní, vesměs se sedlovou nebo valbovou střechou.

Výstupem byly statické výpočty a prováděcí výkresy (tvaru a výztuže) nosných překladů a stropních nosníků.

Podpěrná konstrukce bednění - obchvat Nymburka

Info o akci
Stupeň dokumentace RDS
Lokalita Nymburk
Objednatel PERI s.r.o.
Datum 08/2009
Typ stavby dočasná stavba
Délka mostu 38 m
Kontaktní osoba Ing. Matějka, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předmětem zadání bylo posouzení dočasné nosné konstrukce pro bednění monolitické železobetonové mostovky mostu přes řeku Mrlinu na obchvatu města Nymburk.

Nosná konstrukce byla tvořena ocelovými příhradovými nosníky s rozpětím 36 m, kde jako spojovací prvky jednotlivých částí byly použity čepy průměru 100 mm. Čepy byly dimenzovány na tahovou sílu několika set tun.

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z průběhu montáže a betonáže.

Sanace svahu

Info o akci
Stupeň dokumentace RDS
Lokalita Praha Dolní Počernice
Investor SŽDC s.o., Stavební správa Praha
Datum 05/2009
Typ stavby sanace
Délka sanace cca 100 m
Kontaktní osoba Vojtěch Klofec, klofec(at)novespojeni.cz

Na stavbě železničního koridoru došlo vlivem výkopových prací v patě svahu k jeho posunu, což se projevilo zvýšeným nakloněním sloupů protihlukové stěny (PHS). Před ukončením výluky na přilehlé koleji bylo nutné tento svah sanovat. Byl prověřen návrh generálního projektanta stavby (IKP Consulting Engineers, s.r.o.) formou supervize. Navržené úpravy spočívaly v nových lanových zemních kotvách, ocelových převázkách a železobetonových věncích.