Ukázka referenčních projektů v oblasti statiky staveb.

Rozhledna

Info o akci
Stupeň dokumentace Posouzení stávajícího stavu
Lokalita Praha, Branické náměstí
Objednatel Archiv bezpečnostních složek
Datum 12/2011
Typ stavby Administrativní budova
Kontaktní osoba Ing. Jan Režábek, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Projekt se týkal statického posouzení stropů a výpočtu zatížitelnosti podlah pro využítí prostor k archivaci.

V dřevěných trámových a železobetonových monolitických konstrukcích byly provedeny sondy pro zjištění nosných konstrukcí, pevností materiálů a skladeb podlah.

Dále byla vypracována studie proveditelnosti zesílení stávajících stropních konstrukcí.

ABS Na Struze

Info o akci
Stupeň dokumentace Posouzení stávajícího stavu
Lokalita Praha, ulice Na Struze
Objednatel Archiv bezpečnostních složek
Datum 12/2011
Typ stavby Administrativní budova
Kontaktní osoba Ing. Jan Režábek, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předmětem projektu bylo posouzení stávajícího stavu stropních konstrukcí a výpočet možného užitného zatížení podlah pro využítí prostor k archivaci.

Ve stropních konstrukcích, které byly dřevěné trámové a železovetonové monolitické, byly provedeny sondy pro zjištění nosných konstrukcí, pevností materiálů a skladeb podlah.

Dále byla vypracována studie proveditelnosti zesílení stávajících stropních konstrukcí.

Komín Radotín

Info o akci
Stupeň dokumentace Posouzení stávajícího stavu
Lokalita Radotín
Objednatel Pražská teplárenská a.s.
Datum 12/2011
Typ stavby komín
Výška 36,00 m

Jednalo se o soubor čtyř komínů složených z železobetonových prefabrikovaných dílců s dodatečnou výztuží. U všech komínů se vyskytovyly totožné poruchy - svislé vodorovné trhliny po celé výšce komínového tělěsa. Stavební průzkum odhalil nedostatky při provádění stavby, které byly důvodem vzniku a rozšiřování současných poruch.

Bylo provedeno statické posouzení komínu podle souboru norem ČSN EN (tzv. Eurokódy) a navrženy nutné opravy.

Komín Zbraslav

Info o akci
Stupeň dokumentace Posouzení stávajícího stavu
Lokalita Zbraslav
Objednatel Pražská teplárenská a.s.
Datum 12/2011
Typ stavby komín
Výška 54,70 m

Téměř 40 let starý dvouplášťový komín již není v provozu a je zakonzervován. Jeho budoucnost závisí na množství a rozsahu vyskytujících se poruch a na náročnosti případných oprav.

Náš tým vyškolený pro práce ve výškách provedl prohlídku vnějšího i vnitřního pláště po celé výšce komína a také měření pevností stavebních materiálů. Na základě získaných informací bylo provedeno statické posouzení komínu podle nových norem a návrh nutných sanací a oprav.

Schodiště Optimont Hnojník

Info o akci
Stupeň dokumentace DPS
Lokalita Hnojník
Objednatel ai5 s r.o.
Datum 03/2011
Typ stavby administrativa
Rozpětí 5,30 m
Kontaktní osoba MgA. Přemysl Kokeš, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Toto unikátní schodiště podle návrhu architekta Kokeše tvoří dvě železobetonová samonosná prostě podepřená monolitická ramena. Kratší rameno má v horní části podestu a je pnuté na rozpětí 4,1 m, delší rameno má podesty na obou stranách a světlé rozpětí 5300 mm, přičemž jeho pohledová tloušťka je jen 70 mm.

Skutečná (šíkmá) délka nosníku je 5,90 m, jedná se tedy o nosník s poměřem výšky ku rozpětí 1/84. Standardní poměr u prostě podepřených nosníků je přitom 1/22 až 1/30.

Statické posouzení atrakce

Info o akci
Stupeň dokumentace posouzení stávajícího stavu
Objednatel Fun Light Amusements, s.r.o.
Datum 11/2010
Typ stavby atrakce
Kontaktní osoba František Kolomazníček, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předmětem tohoto projektu bylo statické posouzení nosné konstrukce pouťové atrakce a zda je konstrukce navržena v souladu s požadavky normy ČSN EN 13814. Konstrukce se sestává celkem ze tří pater, kde se nacházejí různé prolézačky, pohyblivé schody, točny, lanové mosty apod. Posouzeny byly jednak hlavní konstrukční prvky a dále také celková stabilita během zatížení větrem. Bylo uvažováno s využitím konstrukce v přímořských oblastech v západní Evropě, zejména ve Francii.

RD Kamenný Přívoz

Info o akci
Stupeň dokumentace DPS
Lokalita Kamenný Přívoz
Objednatel Atelier Kunc, s.r.o.
Datum 06/2011
Typ stavby rodinný dům
Zastavěná plocha 350 m2
Kontaktní osoba MgA. Michal Kunc, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jedná se o novostavbu rodinného domu v obci Kamenný Přívoz. Stavba má jedno částečně zapuštěné podlaží a nad úroveň příjezdové cesty vystupující vchodovou a garážovou část. Konstrukční systém dome je monolitický železobetonový skelet kombinovaný s monolitickými železobetonovými stěnami. Stropní konstrukce spodního patra je železobetonová monolitická deska s průvlaky tvaru T. Zastřešení horního patra a parkovacích stání je navrženo z ocelových válcovaných nosníků tvořících roštovou konstrukce.

Výstupem projektu byl kompletní statický výpočet, prováděcí výkresy ocelových konstrukcí a výkresy tvaru a výztuže železobetonových konstrukcí.