Ukázka referenčních projektů v oblasti statiky staveb.

Statické posouzení atrakce

Info o akci
Stupeň dokumentace posouzení stávajícího stavu
Objednatel Fun Light Amusements, s.r.o.
Datum 11/2010
Typ stavby atrakce
Kontaktní osoba František Kolomazníček, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předmětem tohoto projektu bylo statické posouzení nosné konstrukce pouťové atrakce a zda je konstrukce navržena v souladu s požadavky normy ČSN EN 13814. Konstrukce se sestává celkem ze tří pater, kde se nacházejí různé prolézačky, pohyblivé schody, točny, lanové mosty apod. Posouzeny byly jednak hlavní konstrukční prvky a dále také celková stabilita během zatížení větrem. Bylo uvažováno s využitím konstrukce v přímořských oblastech v západní Evropě, zejména ve Francii.

RD Kamenný Přívoz

Info o akci
Stupeň dokumentace DPS
Lokalita Kamenný Přívoz
Objednatel Atelier Kunc, s.r.o.
Datum 06/2011
Typ stavby rodinný dům
Zastavěná plocha 350 m2
Kontaktní osoba MgA. Michal Kunc, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jedná se o novostavbu rodinného domu v obci Kamenný Přívoz. Stavba má jedno částečně zapuštěné podlaží a nad úroveň příjezdové cesty vystupující vchodovou a garážovou část. Konstrukční systém dome je monolitický železobetonový skelet kombinovaný s monolitickými železobetonovými stěnami. Stropní konstrukce spodního patra je železobetonová monolitická deska s průvlaky tvaru T. Zastřešení horního patra a parkovacích stání je navrženo z ocelových válcovaných nosníků tvořících roštovou konstrukce.

Výstupem projektu byl kompletní statický výpočet, prováděcí výkresy ocelových konstrukcí a výkresy tvaru a výztuže železobetonových konstrukcí.

Nosná konstrukce - Arteffect Prague

Info o akci
Lokalita Karlovy Vary
Objednatel SCENOGRAFIE s.r.o.
Datum 06/2011
Kontaktní osoba Michal Křenek, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předmětem statického výpočtu bylo posouzení a optimalizování provizorní podpůrné konstrukce pro závěs artisty ze systému LITEC (nosníky QD40S).

Konstrukce je tvořena dvěma "šibenicemi" v osové vzdálenosti 3,4 m navzájem spojenými příčnými nosníky.

Revitalizace bývalých mrazíren Lanškroun

Info o akci
Stupeň dokumentace DPS
Lokalita Lanškroun
Objednatel SOMA spol. s r.o.
Datum 03/2011
Typ stavby průmyslový objekt
Zastavěná plocha 1560 m2
Kontaktní osoba MgA. Přemysl Kokeš, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Projekt rekultivace bývalých mrazíren v Lanškrouně zahrnuje stavební úpravy stávající budovy a přístavbu nových prostor pro showroom a nové zastřešení. Jedná se o stavbu se 4 nadzemními podlažími a podkrovím. Objekt je částečně podsklepen. Stávající nosný systém je tvořen železobetonovým skeletem, podle původní dokumentace byla stavba dokončována po částech.

Výstupem projektu byl kompletní statický výpočet, výkresy ocelových konstrukcí a výkresy stavebních úprav na stávajícím objektu.

Bývalý muniční sklad Kbely

Info o akci
Stupeň dokumentace DSP
Lokalita Praha - Kbely
Objednatel CIMTO s.p.
Datum 09/2010
Typ stavby průmyslový objekt
Zastavěná plocha 460 m2
Kontaktní osoba Renata Kupová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Součástí tohoto projektu byl kompletní stavební průzkum zadaného objektu a posléze jeho posouzení s ohledem na nový způsob využití stavby. V rámci stavebního průzkumu bylo provedeno zjištění tloušťky karbonatovaného betonu fenolftatejnovým roztokem, rozteče, průměry a krytí betonářské výztuže, pevnosti betonu Schmidtovým kladívkem, skladby konstrukčních vrstev pomocí kopaných sond. Dále byly provedeny kamerové prohlídky endoskopem v provedených vrtech a zaměření dimenzí a pozice jednotlivých konstrukčních prvků. Na základě průzkumu byl objekt staticky posouzen a byly navrženy stavební úpravy na zesílení konstrukce podle potřeb provozu - zkušebny obalů.

Villa House Zakynthos

Info o akci
Stupeň dokumentace DSP
Lokalita Zakynthos, Řecko
Objednatel MYNYMY architects
Datum 01/2011
Typ stavby vilový dům
Zastavěná plocha 450 m2
Kontaktní osoba Ing. arch. Matěj Parma, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předmětem tohoto statické posouzení byl jednopodlažní vilový dům od imenzích cca 50x10 m. Objekt je situován na ostrově Zakythos v západním Řecku v seismicky aktivní oblasti. Při návrhu musel být kromě stálého a proměnného zatížení, také zatížení způsobené zemětřesením. Konstrukční systém, který přenáší zatížení ze seimsmické činnosti, byl navržen ze slabě vyztužených stěn tloušťky 300 a 600 mm. Základy se skládají z dvojice desek, spodí o tl. 300 mm a vrchní o tl.200 mm. Prostor mezi deskami je vyplněn vibrovaným štěrkem.

Úhonice mostek

Info o akci
Stupeň dokumentace RDS
Lokalita Středočeský
Objednatel obec Úhonice
Datum 08/2010
Typ stavby most
rozpětí 2,5 - 4 m
Kontaktní osoba starosta obce, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V rámci tohoto projektu byla provedena podrobná prohlídka mostu. Most slouží k převedení pěší a silniční dopravy přes Radotínský potok v obci Úhonice.

V rámci stavebního průzkumu bylo provedeno geodetické měření, zjištění tloušťky zkarbonatované vrstvy betonu, zjištění rozteče, průměru a krytí betonářské výztuže, pevnost betonu a pevnost složek zdiva v opěrách. Dále pak byly zjištěny skladby vozovky pomocí kopané sondy a také byla provedena kamerová prohlídka endoskopem v provedených vrtech.

Výsledky prohlídky sloužily k výpočtu zatížitelnosti a jako podklad pro projektovou dokumentaci rekonstrukce. Bylo navrženo odstranění části mostovky a následné provedení nových úložných prahů a nové železobetonové desky mostovky v chodníkové části.