Rezidence Čakovice

Projekt pěti bytových domů s jedním podzemním a se třemi až pěti nadzemními podlažími a čtyř objektů občanské vybavenosti. Konstrukční systém je železobetový skelet s výplňovým zdivem a vnejším kontaktním zateplením. Stropy budou tvořeny monolitickou železobetonovou deskou podepřenou bodově. Roznos svislých sil v úrovni mezi prvním nadzemním podlažím a suterénem je navržen pomocí masivních průvlaků a nadvlaků. Důvodem je podstatná změna dispozic na této úrovni. Založení objektů je na železobetových patkách a pasech.

Info o akci
Stupeň dokumentace DÚR
Lokalita Praha Čakovice
Investor Golden Spires, s.r.o.
Datum 11/2007
Typ stavby bytové domy, polyfunkční objekty
Zastavěná plocha 2900 m2
Užitná plocha 12500 m2
Kontaktní osoba Ing. arch. Milan Šírek, milan(at)rh-arch.com