156 Willis St, Wellington, Nový Zéland

Ve spolupráci s firmou Silvester Clark Ltd. se naskytla příležitost podélet se na zajímavém projektu 14 podlažního bytového domu. Objekt se nachází v hlavním městě Nového Zélandu ve Wellingtonu v seismicky aktivní oblasti v blízkosti tektonického zlomu mezi australskou a pacifickou zemskou deskou.

V místě plánovaného objektu se nacházel původní třípodlažní objekt. Ten svojí konstrukcí tvořil opěru proti přilehlému terénu. Hloubka úrovně podlahy 1. NP byla 8,5 m pod úrovní terénu. Stávající objekt na pozemku plánované stavby byl po částech stržen tak, aby nedošlo k sesuvu přilehlé zeminy. Nejdříve byly postaveny nové zdi kolmé na opěrnou stěnu, mezi kterými pak byla opěrná zeď pnutá vodorovně. Použití zemních kotev nebylo možné z důvodu nesouhlasu majitele sousedního pozemku.

Budova byla navržena jako duktilní. Pro konstrukci to znamená, že musí elasticky přenést běžná zemětřesení (definované pro mezní stav použitelnosti). U návrhového zemětřesení je nutné, aby se v konstrukci vytvořil mechanizmus s plastickými oblastmi, které budou disipovat energii zemětřesení. Při tomto postupu je nutné splnění podmínek pro polohu plastických oblastí, např. že nedojde ke vzniku kloubu ve sloupu, ale vždy v připojeném nosníku. Toho se dosahuje pomocí „overstrength“ faktorů (faktorů zpevnění).

Budova byla navržena v souladu s novozélandskými normami NZS 4203: Loadings Standard a NZS 3101: Concrete Stuctures Standard.

Info o akci
Stupeň dokumentace RDS
Lokalita Centrum Wellingtonu, Nový Zéland
Investor Wellington Construction Limited
Datum 02/2005
Typ stavby bydlení + komerce
Zastavěná plocha 320 m2
Užitná plocha 4480 m2
Kontaktní osoba Scott Miller, scott(at)silvesterclark.co.nz