Statický posudek

Posudek střechy

Nabízíme statické posouzení Vaší střechy na únosnost od zatížení sněhem. Vaši střechu odborně prohlédneme, posoudíme zda je v souladu s platnými normami a pokud ne, navrhneme odpovídající technické opatření na její zesílení. V případě, že nebudete chtít střechu zesilovat, určíme plošné zatížení, které je bezpečné a při jehož překročení bude nutné sníh ze střechy shazovat.

Koncem března 2010 skončila platnost norem souboru ČSN. Po tomto datu jsou na našem území platné pouze evropské normy souboru ČSN EN. Ty přinášejí větší spolehlivost konstrukcí, což vyvolává i větší nároky na nosnou konstrukci.

Správně navržená střecha unese zatížení až 600 kg/m2 střechy, záleží na tvaru střechy a lokalitě. V horských oblastech norma samozřejmě uvažuje větší zatížení sněhem než v nížinách.

Cena

Orientační ceny
rodinný dům do 150 m2 6.000,-
rodinný dům nad 150 m2 8.000,-
bytové domy 12.000,-
skladové haly, průmyslové objekty individuálně
Ceny jsou orientační a jsou uvedeny bez dopravy a bez DPH.