Aktuální novinky ze společnosti PSDS s.r.o.

Zneužití autorizačního razítka

Oznamujeme, že došlo ke zneužití autorizačního razítka se státním znakem č. AO 0010529 (Ing. Jiří Surovec, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb a pro dopravní stavby).

Došlo k němu u projektové dokumentace u stavby "Rekonstrukce prostor budovy Radotín č.p. 1371", projekt vypracoval Arch. Roman Palacký dne 14.6.2010 pro investora ORSUS s.r.o. Projekt je opatřen pouze kopií (ne otiskem) autorizačního razítka. Podpis je zfalšován.

Nemůžeme vyloučit falzifikaci tohoto razítka i u dalších projektů.

Věc byla předána orgánům činným v trestním řízení.