Aktuální novinky ze společnosti PSDS s.r.o.

Úspěšné obhajoby

Je mi radostnou povinností oznámit, že se dvěma našim kolegům podařilo úspešně obhájit bakalářskou, respektive diplomovou práci. Viktor Bakštein dále pokračuje v navazujícím magisterském studiu, Lenka Prokšíková byla přijata do doktorského studijního programu. Celý projekční tým PSDS se připojuje ke gratulacím.