Vlečkový plán ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi

Info o akci
Stupeň dokumentace Vlečkový plán
Lokalita Mladá Boleslav
Investor ŠKODA Auto a.s.
Datum 12/2007
Typ stavby dráha
Rozsah 22,3 km kolejiště
Kontaktní osoba Ing. Zdeněk Josefi

Vlečkový plán vychází z geodetického zaměření skutečného stavu kolejiště. Zaměření je vyrovnáno metodou nejmenších čtverců tak, že výstupem je stav co nejvíce blízký skutečnosti. V rámci projektu jsou určeny tvary železničního svršku, určeny sklonové poměry, začátky a konce oblouků, tvary výhybek, atd. Vlečkový plán je zejména důležitý pro pravidelnou údržbu koleje, slouží také jako pasport vlečky. Jeho výhodouje, že je možné ho bez dalších úprav použít jako podklad pro další projekční úpravy kolejiště. Právě toho investor u tohoto projektu využil a získal tím časovou úsporu projekční fáze úpravy kolejiště.