Vlečkový plán POLDI

Info o akci
Stupeň dokumentace vlečkový plán
Lokalita bývalý areál Poldi Kladno
Investor OKD, Doprava, a.s.
Datum 02/2005
Typ stavby dráha
Rozsah 18,7 km
Kontaktní osoba OKD Ostrava, tel. 596166259

Vlečkový plán vychází z geodetického zaměření skutečného stavu kolejiště. Zaměření je vyrovnáno metodou nejmenších čtverců tak, že výstupem je stav co nejvíce blízký skutečnosti. V rámci projektu jsou určeny tvary železničního svršku, určeny sklonové poměry, začátky a konce oblouků, tvary výhybek, atd. Vlečkový plán je zejména důležitý pro pravidelnou údržbu koleje, slouží také jako pasport vlečky. Jeho výhodouje, že je možné ho bez dalších úprav použít jako podklad pro další projekční úpravy kolejiště. Právě toho investor u tohoto projektu využil a získal tím časovou úsporu projekční fáze úpravy kolejiště.