Lanškroun místní komunikace

Info o akci
Stupeň dokumentace DÚR, DSP, DPS
Lokalita Lanškroun, ul. Na Výsluní a Husova
Objednatel ai5 s.r.o.
Datum 5/2013
Typ stavby místní komunikace
Kontaktní osoba Jiří Zatloukal, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Projekt úpravy křižovatky ulic Husova a Na Výsluní a částečného přeložení ulice Na Výsluní,

jejího rozšíření a doplnění o chodníky. Vozovka byla navržena s asfaltovým krytem, chodníky pak s krytem ze zámkové dlažby.

Celková délka upravované komunikace byla 142 m.

KOVEL Velim

Info o akci
Stupeň dokumentace DÚR
Lokalita Velim
Investor Vodafone, Czech Republic a.s.
Datum 11/2011
Typ stavby stavba NN přípojky
Rozsah 635 m
Kontaktní osoba Jan Chamas, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předmětem tohoto projektu bylo navrhnout vedení nového podzemního NN kabelu v ochranném pásmu dráhy. Návrh trasy byl proveden v souladu s platnými normami pro křížení inženýrských sítí s dráhami. V rámci trasy bylo navrženo jedno křížení s dráhou, které bude provedeno protlačením pomocí hydraulického zařízení tělesem železničního spodku.

Hostivice sjezd

Info o akci
Stupeň dokumentace DÚR
Lokalita Hostivice
Investor CHS Immobilien k.s.td>
Datum 10/2011
Kontaktní osoba Ing. Jan Ploub, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Po změně územního plánu, kterou byl omezen provoz nákladní dopravy na stávající komunikaci zajišťující vjezd do areálu investora, bylo nutno navrhnout nový sjezd. Stavba zahrnovala nový návrh sjezdu do areálu z ul. Československé armády a dále na to navazující návrh parkovacích stání pro pokrytí potřeb zaměstnanců firmy CHS Immobilien k.s. včetně úpravy dopravního značení.

Dolní Břežany

Info o akci
Stupeň dokumentace DIO
Lokalita Dolní Břežany
Investor Fyzikální ústav ČR, v.v.i.
Datum 09/2011
Délka 200 m
Kontaktní osoba Olga Málková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dopravně inženýrské opatření bylo navrženo na základě požadavků objednatele, důvodem dopravního opatření byla stavba nového vodovodního řadu v ulici Ke Dvoru v Dolních Břežanech. Jednalo se o slepou komunikaci, která slouží k dopravní obsluze přilehlých areálů. Objednavatelem bylo požadováno zachování oboustanného provozu vozidel. Stavba a následné dopravně inženýrské opatření byly rozděleny do tří etap.

Cyklostezka Hostomice DÚR

Info o akci
Stupeň dokumentace DÚR
Lokalita Hostomice pod Brdy
Investor Město Hostomice
Datum 11/2011
Typ stavby liniová stavba
Délka 3,7 km
Kontaktní osoba Vít Maršálek, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tento projekt navazuje na předešlou studii proveditelnosti, která řešila možnost propojení obcí Radouše, Bezdědic a města Hostomic pod Brdy nemotoristickou komunikací. Hlavním úkolem bylo zpřesnit směrové a výškové vedení trasy na základě požadavků investora a podrobného geodetického zaměření lokality a připravit dokumentaci pro územní řízení. Nová cyklistická stezka kříží železniční trať, proto bylo třeba v rámci projektu vyřešit nové křížení v souladu s požadavky norem.

Philip Morris - dopravní plochy

Info o akci
Stupeň dokumentace DSP
Lokalita Kutná Hora
Investor PHILIP MORRIS ČR a.s.
Datum 04/2010
Typ stavby stavba dráhy
Rozsah 700 m2
Kontaktní osoba Jan Krejča, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Projekt se zabýval navrženým nových zpevněných ploch v obvodu a v ochranném pásmu vlečky stavebníka. Bylo provedeno geodetické zaměření stávajícího stavu vlečky a okolního terénu, na jehož podkladě byly varientně navrženy zpevněné plochy včetně odvodnění. Dále byly v rámci projektu navrženy rekonstrukce stávajících zpevněných ploch a dopravní značení v areálu.

Zpevněné plochy Chotíkov

Info o akci
Stupeň dokumentace PDS
Lokalita Chotíkov, okres Plzeň-sever
Investor Ekonomické stavby s.r.o.
Datum 11/2010
Typ stavby zpevněné plochy
Rozsah 2600 m2
Kontaktní osoba Ing. arch. Daniel Smitka, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Obsahem projektu byl návrh komunikací, parkovacích a odstavných ploch a chodníků pro novostavbu sídla Ekonomické stavby s.r.o. Návrh byl komplikovaný z hlediska skloubení požadavků investora, architekta a norem v návaznosti na členitost území. Řešení zahrnovala návrh bezbariérového přístupu do budovy ve třech různých výškových úrovní, dále návrh parkovacích ploch, dopravního značení a napojení na místní komunikaci, včetně posouzení možnosti vjezdu a výjezdu nákladních vozidel.