Rekonstrukce žst. Písek

Info o akci
Stupeň dokumentace DSP + RDS
Lokalita Písek
Investor SŽDC Praha
Datum 06/2004
Typ stavby stavba dráhy
Délka úprav 630 m
Kontaktní osoba Ing. Jiří Nesl, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Účelem stavby bylo provedení takových stavebních úprav, které zajistily uvedení stavby do normového stavu po povodní zaneseného příkopu při koleji č.8 včetně propustku v km 12,699 a v úsecích navazujících. Jednalo se o zlepšení stávajícího nevyhovujícího stavu a zajištění bezpečného a spolehlivého provozování železniční dopravy. Součástí stavby byla rekonstrukce odvodnění u koleje č. 8, úprava zářezového svahu podél koleje, obnova příčného odvodnění v zářezu, reprofilace svahu do úrovně k hraně příkopové zídky a sanace části svahu pomocí gabionové zdi.

Rekonstrukce výhybek v žst. Nymburk

Info o akci
Stupeň dokumentace DÚR
Lokalita Nymburk
Investor ČD a.s.
Datum 08/2003
Typ stavby stavba dráhy
Délka úprav 300 m
Kontaktní osoba Ing. Jiří Nesl, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předmětem zadání bylo vypracování vlečkového plánu včetně geodetického zaměření skutečného stavu. Geodetické zaměření bylo následně vyhodnoceno tak, že zaměřenými body byly proloženy ideální přímky a oblouky. Součástí bylo také určení tvaru a kvality železničního svršku (kolejnic a pražců), což je výhodné jako podklad pro budoucí stavební úpravy na vlečce (vč. např. jejího odstranění).

Vlečkový plán POLDI

Info o akci
Stupeň dokumentace vlečkový plán
Lokalita bývalý areál Poldi Kladno
Investor OKD, Doprava, a.s.
Datum 02/2005
Typ stavby dráha
Rozsah 18,7 km
Kontaktní osoba OKD Ostrava, tel. 596166259

Vlečkový plán vychází z geodetického zaměření skutečného stavu kolejiště. Zaměření je vyrovnáno metodou nejmenších čtverců tak, že výstupem je stav co nejvíce blízký skutečnosti. V rámci projektu jsou určeny tvary železničního svršku, určeny sklonové poměry, začátky a konce oblouků, tvary výhybek, atd. Vlečkový plán je zejména důležitý pro pravidelnou údržbu koleje, slouží také jako pasport vlečky. Jeho výhodouje, že je možné ho bez dalších úprav použít jako podklad pro další projekční úpravy kolejiště. Právě toho investor u tohoto projektu využil a získal tím časovou úsporu projekční fáze úpravy kolejiště.