Nová Ves pod Pleší - Bezbariérové úpravy chodníků

Info o akci
Stupeň dokumentace DPS
Lokalita Nová Ves pod Pleší
Objednatel obec Nová Ves pod Pleší
Datum 5/2014
Typ stavby místní komunikace
Kontaktní osoba Ing. Jan Havelka, starosta obce Nová Ves pod Pleší

Návrh nahrazení nevyhovujícího stávajícího svodidla spojený s návrhem nové konstrukce lávky pro pěší a navazujících chodníků podél silničního průtahu II. třídy v obci v zatáčce v místě hráze rybníka.

Nové konstrukce svodidla je kotvena do nového železobetonového pásu - límce a nahrazuje stávající svodidlo ukotvené do zeminy bez základové konstrukce.

Výměna svodidla je spojena s vybudováním konstrukce lávky pro pěší nad svahem hráze rybníku a dalších chodníků včetně ochranných opatření.