Vítr - kategorie terénu

Při navrhování zatížení podle ČSN EN 1991-1-4 je třeba vzít do úvahy správné určení kategorie drsnosti terénu. Národní příloha předepisuje postup 2 v článku A.2 (1). Je nutné zohlednit zda konstrukce neleží blízko hranice změny drsnosti terénu.

Číst dál...

Únosnost soklu obvodové stěny

V časopise Stavebnictví (č. 05/10) vyšel článek Ing. Košatky s ukázkou výpočtu únosnosti soklu obvodového zdiva podle nové normy ČSN EN 1996-1-1 (EC6). Únosnost byla počítána s použitím cihel HELUZ, odkaz na kompletní statický posudek je zde.

Únosnost zdiva

Jako v jiných eurokódech jsou i v ČSN EN 1996-1-1 (dále jen EC6) určité matoucí nepřesnosti. Například článkem 3.6.1.1(1)P se nařizuje určení charakteristické pevnosti zdiva fk z výsledků pevnostních zkoušek zdiva. Přesto, že se jedná o tzv. zásadu, pro kterou nelze uplatnit alternativní postup, hned následující článek 3.6.1.2(1) umožňuje určit charakteristickou pevnost zdiva výpočtem podle vzorce (3.1):

\(\begin{equation}
f_k = K {f_b}^{\alpha} {f_m}^{\beta}
\end{equation}\)
Hodnoty součinitelů α a β ale nejsou v národní příloze předepsány.

Číst dál...

Končí platnost norem ČSN

Od 1.4.2010 končí platnost původních norem ČSN, které byly nahrazeny novými normami souboru ČSN EN (tzv. Eurokódy).