Duktilita konstrukce

Duktilita jako materiálová vlastnost popisuje schopnost plasticky se přetvářet před mezí porušení. Z pohledu stavebních konstrukcí se pak mluví o schopnosti konstrukce jako celku přenášet zatížení za mezí elasticity s využitím disipace energie. Tato vlastnost je velice důležitá při cyklických deformací během zemětřesení, kdy konstrukce pohlcuje energii v postelastickém stavu.

Díky pracovní stáži v seismicky aktivní oblasti Nového Zélandu vznikla diplomová práce, která porovnává metody přístupu k duktilitě u novozélandské normy NZS 4203 a evropské normy EN 1998 (Eurokód 8) s metodou zjištění duktility výpočtem pomocí přímé integrace. Podrobněji zde.