Chyba v časopise Beton TKS

Při kontrole tabulky formátu A3 vložené do posledního čísla roku 2009 časopisu Beton TKS jsem narazil na chybu v uvedené indikativní minimální třídě betonu dle ČSN EN 1992. Podle změny Z3 normy ČSN EN 206-1 je v tabulce NA.F.1 na straně 23 uvedena hodnota pevnostní třídy betonu C20/25.

Dále uvádím oskenovanou část tabulky s provedenou opravou. Původně je v tabulce vytištěna zřejmě nesprávná hodnota třídy pevnosti C25/30.