Alternativní výpočet pevnosti zdiva v tlaku

U starších předválečných staveb se můžeme při průzkumu setkat s velmi nekvalitní maltou, která připomíná skoro hlínu. Při konzervativním uvažování nulové pevnosti malty se však dostaneme do problému s ČSN EN 1996-1-1, která při nulové pevnosti malty určí charakteristickou pevnost zdiva rovnou nule.

V těchto případech lze postupovat v souladu s doporučením České betonářské společnosti a pro výpočet charakteristické pevnosti zdiva použít alternativní vzorec podle prof. Oniščika:

\(\begin{equation}f_k \approx A f_b \left(1-\frac{a}{b+\frac{1}{2}\frac{f_m}{f_b}}\right)\end{equation}\), kde \(\begin{equation}A=\frac{100+f_b}{100+n f_b}k\end{equation}\)

Součinitele a, b, n a k jsou pro pro zdivo z cihel s výškou vrstvy 50 až 140 mm následující

a 0,20
b 0,30
n 3,33
k 1,00